Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristötoimi esittäytyy – osa 8: Ympäristöinsinööri Marja Jääskeläinen ja maa-ainesvalvonta

  Marja Jääskeläisen työhistoria alkoi aikoinaan työnjohtajan virasta, puutarhurina päihdeyksikössä, Mäntyharjulla. Lisäksi hän on toiminut sekä sijaisena elintarviketarkastajan, jätehuoltoviranomaisen tehtävissä sekä osallistunut erilaisiin hankkeisiin Lappeenrannassa ja Imatralla. Hankkeet ovat koskeneet mm. haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyä ja vesiosuuskuntien perustamista ja pohjavesiensuojelua. Pohjavesiensuojelu hankkeessa Marja laati pohjavesien suojelusuunnitelmia kolmen kunnan alueella ennalta valituille pohjavesialueille. Samanaikaisesti hän teki toista hanketta, jossa kehitettiin maaseudun vesihuoltoa ja perustettiin vesiosuuskuntia Lappeenrannassa. Lappeenrannassa hän oli myös valmistelemassa poikkeuspäätöksiä vesiosuuskuntaan liittymisistä. Imatran Vedellä hän oli laatimassa hulevesiohjelmaa kaupungille.

  Tällä hetkellä päätyöhön kuuluvat sekä maa-ainesten ottoon liittyvä neuvonta ja valvonta että maa-aineslupahakemusten valmistelu. Maa-ainestarkastukset tehdään kevään, kesän ja syksyn aikana ennen lumien tuloa. Ennen maa-aineskierrosta valitaan ja aikataulutetaan kohteet. Tämän jälkeen sovitaan luvanhaltijan kanssa molemmille tahoille sopiva aika tarkastusta varten. Osa käynneistä tehdään ilman, että luvanhaltija on paikalla, toki aina on lupa mennä kohteeseen.

  Maa-ainesmontuilla tarkastellaan mm. alueen siisteyttä ja mitataan korkotasoa mittauslaitteen avulla. Myös montun maastomerkinnät tarkastetaan. Näiden lisäksi keskustellaan maa-ainesmontun omistajan kanssa monttuun liittyvistä asioista sekä heitellään ”smool tookkia”.

  Yleensä monttukierrokseen menee yksi kokonainen työpäivä, ja kierroksella tarkastetaan keskimäärin viisi monttua päivässä, ja jokaiseen monttukäyntiin varataan aikaa noin puolituntia. Tarkastuspäivän jälkeen valvontakäynneistä tehdään muistiot.

  Maa-ainesvalvontakohteiden tarkastuksien lisäksi Marja auttaa jätetarkastuksien kanssa sekä pyrkii auttamaan muita työkavereita. Tällä hetkellä Marja on mukana myös ilmastonmuutos sekä kiertotalouteen liittyvässä hankkeessa että Imatran ilmasto-ohjelman valmistelussa (Hinku -työryhmässä).

  Marjan mielestä haastavuutta työhön tuo tietotekniikka. Maa-aineslupien valmistelu tuo eteen oman haasteensa, koska niiden valmistelussa joutuu ottamaan niin monta asiaa huomioon. Marja on pitänyt töistään, vaikka välillä tuleekin paljon uusia asioita. Tosin uusien asioiden omaksuminen on haasteellista. Hän tykkää työskennellä Imatralla, työpaikkana tämä on paljon yhteisöllisempi kuin aikaisemmat hänen työpaikkansa.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat