Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristötoimi esittäytyy – osa 5: Salla Taskinen ja Kalasta hyödyksi -hanke

  Olen Salla Taskinen, Kalasta hyödyksi hankkeen hankevetäjä. Aloitin työni Imatran seudun ympäristötoimessa kesäkuussa 2018 ja hankevetäjän pesti päättyy nyt elokuun lopussa. Kalasta hyödyksi -hanke jatkuu vielä tämän vuoden loppuun.

  Kotoisin olen Varkaudesta. Opiskelen työn ohessa Jyväskylän yliopistossa vesistötieteitä sekä ympäristötieteitä.  Opinnot ovat jo hyvällä mallilla ja maisterin paperit olisivat toiveissa ennemmin tai myöhemmin. 

  Vapaa-ajalla viihdyn luonnossa sekä toisaalta kotona Netflixin ääressä. Ympäristöasiat ovat lähellä sydäntäni, jopa niin paljon että välillä ympäristötietoiset periaatteeni ärsyttävät itseänikin…   

   

  Vesiensuojelutyötä Pien-Rautjärven hyväksi 

  Ympäristötoimessa työskentelen tosiaan hankevetäjän tittelillä. Kalasta Hyödyksi –hankkeelle on jo hakuvaiheessa laadittu hankesuunnitelma, ja hankevetäjänä minulle kuuluu suunnitelman toteuttaminen ja hankkeen läpivienti kaiken kaikkiaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten toimenpiteiden organisoimista ja aikatauluttamista, kilpailuttamista, viestintää, sidosryhmätyötä ja muutakin hankkeen tavoitteiden edistämistä. Iso osa työstä tapahtuu toimistolla paperitöiden merkeissä, tosin onneksi välillä pääsee myös ns. oikeisiin töihin eli vaikkapa niittokatselmuksille tai penkomaan kalakasaa. Iso osa työtä on toki myös kaikenlainen neuvonta, erityisesti hankkeen järjestämissä tapahtumissa. 

  Työ on itsenäistä, ja saan pitkälti itse päättää aikatauluistani. Toisaalta ryhmä- ja yhteistyötä on paljon ja sitä teen erityisesti hankekoordinaattori Helena Kaittolan sekä hankkeeseen liittyvien työryhmien sekä Saaren osakaskunnan kanssa.  

  Parikkalan Saarella sijaitsevan Pien-Rautjärven kunto on jo pidemmän aikaa ollut huono ja sen ekologinen tila on vain välttävä. Sinileväesiintymät vaivaavat järveä usein, ruovikot rehottavat rannoilla ja kalasto on särkikalavaltaista. Järven alueella on kuitenkin rikas linnusto ja Natura-alueita, joten sen tilan kohentamiseksi on monia hyviä syitä. Ratkaiseva sysäys hankerahoituksen hakemiselle oli järven ranta-asukkaiden aktiivisuus ja innokkuus vesiensuojelutyötön. Hankkeen aikana onkin tullut selväksi, että ranta-asukkaita todella kiinnostavat oman järven virkistyskäyttömahdollisuudet sekä toimet, joilla järven tilaa voidaan parantaa.  

  Hankkeen aikana Pien-Rautjärvellä on mm. toteutettu vesikasvillisuuden niittoja, suoritettu hoitokalastusta ja selvitetty erilaisia käyttömahdollisuuksia hoitokalastuksessa saadulle saalille. Iso osa hanketta on ollut valuma-aluetyö, jonka myötä on annettu vesiensuojeluneuvontaa ja ostettu vesiensuojelurakennesuunnitelmia.  

  Hanketyö on monipuolista ja itselleni sopiikin se, että on useampi rauta yhtä aikaa tulessa. Hankkeiden aikana saa myös olla paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Hanketyön negatiivisia puolia on sitten byrokraattisuus – erityisesti näissä EU-hankkeissa byrokratia on kovin raskas.  

  Mitä hankkeen jälkeen? 

  Vesiensuojelutyö Pien-Rautjärvellä jatkuu edelleen. Järvelle saatiin kolmeksi vuodeksi valtion harkinnanvaraista vesistöavustusta, ja täten ainakin hoitokalastus jatkuu osakaskunnan toimesta.  Suuri toive on myös, että vesiensuojelurakenteet toteutuisivat mahdollisimman kattavasti. Imatran seudun ympäristötoimi pitää asiaa varmasti myös esillä ja edistää järven tilan kohentamista omalta osaltaan. 

  Omalta kohdaltanikin työ vesiensuojelun parissa jatkuu. Aloitan jo heti syyskuun alussa työt vesienhoidon asiantuntijana Pirkanmaan Ely-keskuksessa. 

  Lisätietoa vesiensuojelusta sekä kalastukseen liittyvistä asioista löydät esimerkiksi seuraavista lähteistä:

  http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/ 

  https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu 

  https://www.ely-keskus.fi/ 

  http://www.ekkalatalouskeskus.fi/ sekä paikalliset osakaskunnat ja kalastajat

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat