Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristötoimi esittäytyy – osa 15: Ympäristöterveydenhuollon valvonnan suunnittelu ja laadunhallinta

  Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on turvata kaikille kuntalaisille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön. Tehtävät on määritelty tarkemmin mm. elintarvike-, tupakka-, terveydensuojelu sekä eläinlääkintähuoltolaeissa. Painopiste ympäristöterveydenhuollon valvonnassa on ennaltaehkäisyssä.

  Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää, että säännöllisestä valvonnasta tehdään riskinarviointiin perustuva valvontasuunnitelma, jossa kuvataan mitä ympäristöterveydenhuollon valvontaan kuuluu ja miten valvonta toteutetaan. Meillä tämän suunnitelman laadinnan pääarkkitehtina toimii ympäristöinsinööri Katariina Hallikainen.

  Nykyisellään jo suuri osa valvontatiedoista siirtyy tiedonhallintajärjestelmän kautta suoraan valtionhallinnolle. Pitkin vuotta seurataan kuitenkin valvontasuunnitelman toteutumisastetta ja vuoden lopuksi tehdään valvontasuunnitelman toteumaraportti joka viedään ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Iso osa Katariinan työajasta menee juuri tuohon raportointiin.

  Valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Kunnalla tulisikin olla toimintaansa soveltuva laadunhallintajärjestelmä tai muu menettely jolla varmistetaan valvonnan laadukkuus ja tasapuolisuus. Imatran seudun ympäristötoimella on käytössään LaatuNet-laadunhallintaohjelmisto. Katariina toimii meillä laatuvastaavana ja samalla LaatuNetin pääkäyttäjänä. Laatuvastaavan tehtäviin kuuluu mm. sisäisten auditointien suunnittelu ja toteutus, indikaattoritietojen kokoaminen sekä muu valvonnan laadun kehittäminen ja varmistaminen.

  Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää myös varautumista häiriötilanteisiin sekä häiriötilanteiden harjoittelua. Katariina vastaa ympäristöterveydenhuollon varautumisen suunnittelusta ja huolehtii harjoittelusta. Jos häiriötilanne konkretisoituu, niin silloin ympäristöterveydenhuolto toimii tiiminä ja Katariinan osalle lankeaa useimmiten muiden avustaminen sekä tiedottamiseen ja tilannekuvan ylläpitoon liittyviä asioita.

  Katariina on valmistunut ympäristötekniikan insinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta 2000 -luvun alussa. Imatralle hän päätyi ympäristöinsinöörin virkaan vuonna 2007, jota ennen hän työskenteli saman alan töissä Parikkalassa ja Ruokolahdella.  Kotoisin hän on Rautjärveltä, joten Imatran seutu on hänelle varsin tuttu. Katariinan vapaa-aikaan kuuluu luonnossa liikkuminen, matkustaminen sekä vapaaehtoistyö.

  Katariina kiittää työnsä vaihtelevuutta. Työn huonoimmiksi puoliksi hän mainitsee ajoittaisen ennakoimattomuuden sekä sykleittäin tulevan kovan kiireen.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu