Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristötoimi esittäytyy -osa 12:Tupakkavalvonta ja ympäristöinsinööri Ilkka Kosonen

  Tupakointi on suurin yksittäinen terveysriski ja keskeinen syy väestöryhmien välisiin terveyseroihin. Tupakoinnin vähentäminen on tehokas tapa parantaa terveyttä. Kaikki tupakkatuotteet ovat haitallisia. Sähkösavukkeen ja nuuskan käyttö on viime vuosina yleistynyt.

  Kunnan tehtäväksi on säädetty tupakkalaissa huolehtia alueellaan paikallisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi. Erityisenä tavoitteena on, että nuoret eivät aloittaisi tupakointia. Tavoitteena on myös suojata ihmisiä passiiviselta tupakoinnilta, vähentää tupakointia. Tarkoituksena on saada Suomi savuttomaksi vuoteen 2030 mennessä. Tupakkavalvonnan ja nikotiinituotteiden myynnin valvonnan Imatralla, Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella hoitaa Imatran seudun ympäristötoimi.

  Mitä tupakkavalvontaan kuuluu?

  Elintarvikehuoneistojen tarkastamisen yhteydessä valvotaan, ettei tupakkatuotteita ja niiden tavaramerkkejä ole esillä vähittäismyynnissä. Niin ikään tarkastetaan, ettei alaikäisille myydä, välitetä tai tarjota tupakkatuotteita.

  Käytännössä valvotaan myyntipaikkoja, tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä ja myynnin omavalvontaa, automaattisen myyntilaitteen sijoittamista. Havainnoidaan onko tupakkatuotteisiin liittyvää mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa. Uusista vähittäismyyntilupahakemuksista tehdään viranhaltijapäätökset.

  Yleisten kokoontumishuoneistojen ja majoitustilojen tarkastamisen yhteydessä havainnoidaan, ettei sisätiloissa ole sallittu tupakointia. Lisäksi havainnoidaan, onko tupakointia päiväkotien, oppilaiston ulkotiloissa tai yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa ja missä on järjestetty tupakointialue.

  Asunto-osakeyhtiö tai muu asumisyhteisö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Asuntoyhteisöillä on oikeus hakea kunnalta tupakointikieltoa myös asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin. Kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Lisätietoja asiasta ja hakemuslomake löytyy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivuilta.

   

  Entä sinä Ilkka, kauanko olet tehnyt tätä työtä? Mikä on mielestäsi vaikeinta tupakkavalvonnassa?

   Olen ollut näissä tehtävissä, Imatran seudun ympäristötoimessa, vuodesta 2007. Koulutukseltani olen elintarviketieteiden maisteri.

  Elintarvikemyymälässä saattaa päivällä olla paljon asiakkaita, joten kassalle on vaikea mennä kysymään yksityiskohtia järjestelyistä. Tupakkatuotteet isoissa kaupoissa ovat yleensä myyntikassan sisällä ja sen avaaminen tupakkatuotepakkausten merkintöjen tarkastamista varten on usein vaikeaa. Joskus olen mennyt aamulla aikaisin, kun asiakkaita on ollut vähän, niin on voinut siirtää kassan vierestä telineitä ja avata tupakkatuotteiden säilytystila.

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu