Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristötoimi esittäytyy – osa 10: Ympäristötarkastaja Arto Ahonen

  Ympäristötarkastaja Arto Ahosen keskeisimpiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät. Hän myös koordinoi ympäristöntilan seurannasta vastaavan työryhmän työskentelyä.

  Ryhmä vastaa mm. melu- ja ilmanlaadun mittauksista. Arto Ahosen tehtäviin kuuluu myös lausuntojen antaminen muille viranomaisille erilaisissa lupa- ja ilmoitusasioissa. Yksittäisinä tehtäväkokonaisuuksina hänelle kuuluvat maaperän pilaantuneisuuteen ja öljyvahinkojen torjuntaan liittyvät asiantuntijatehtävät ja viranomaisyhteistyö. Iso osa työajasta kuluu yritysten ja kuntalaisten neuvonnassa, mikä onkin ehkäpä tärkein kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä. 

   

  Arto Ahonen on koulutukseltaan ympäristötieteiden maisteri. Puntaroituaan muutamaa eri vaihtoehtoa hän päätyi opiskelemaan Kuopion yliopistoon. Kunnallisissa ympäristönsuojelutehtävissä hän on toiminut vuodesta 1994, jolloin hän aloitti ympäristönsuojelusuunnittelijan sijaisena Imatran kaupungilla. Työuran aikana työtehtäviin on kuulunut sekä ympäristönsuojelun että ympäristöterveyden valvonta- ja asiantuntijatehtäviä. Tämän hetkisen tehtäväkoulutus- ja pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. 

  Ympäristötarkastajan tehtävät edellyttävät hyvää suullista ja kirjallista osaamista. Hyvät ihmissuhdetaidot ovat keskeinen perusvaatimus. Lisäksi huomioiden kansainvälinen toiminta ja mm. standardien kehittyminen asioita tulee pystyä hoitamaan myös englanninkielellä.  

  Erityisen palkitsevana Arto Ahonen kokee onnistumiset, joissa hankalat ja joskus pitkittyneet riidanalaiset asiat saadaan onnistuneesti kaikkia tyydyttävään päätökseen. Hyvältä tuntuu myös silloin, kun asiakkaalle annettavat neuvot auttavat heitä ja vievät heidän hankkeitaan eteenpäin. Aina kaikki ei kuitenkaan mene kuin Strömsössä. Ongelmatapauksia voi jäädä roikkumaan vuosiksi ja niihin käytetään runsaasti työaikaa, mutta asiaa ei siltikään saada ratkaistua. Paineita työhön luo myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö. Lait tulevat voimaan siten, että niistä ei ole riittäviä soveltamisohjeita, mutta asiat pitäisi kuitenkin ratkaista. Soveltaminen jää virkamiehen vastuulle, ja samassa asiassa voi siten olla merkittäviä kunta- tai aluekohtaisia eroja. 

  Työ ei toimialan osalta tule loppumaan vaikka hallinnon menettelytapoja pyritään keventämään lupajärjestelmästä ilmoitusmenettelyyn. Osaavaa henkilöstöä tarvitaan jatkossakin.   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat