Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuman arviointi vuodelta 2015 ja suunnitelman päivitys vuodelle 2016

  Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuoden 2015 toteuma on arvioitu. Vuosittain tehtävässä valvontasuunnitelman toteuman arvioinnissa arvioidaan suunnitellun toiminnan ja tarkastusten kattavuutta, tehtyjen tarkastusten ja otettujen näytteiden määrää suhteessa suunniteltuun, valvonnasta saatuja tuloja ja niiden kohdentumista sekä arvioidaan kehittämistarpeita.

  kansi

  Valvontasuunnitelma oli toteutunut hyvin, suunniteltujen tarkastuksien kattavuus oli n.50% ja tarkastuksien toteuma lähes 95%. Valvonta oli jakaantunut tasaisesti toiminta-alueen eri kuntiin. Toteuman arviointi on liitteenä.

  Tammikuun lautakunnan kokouksessa hyväksyttiin Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivitys kuluvalle vuodelle 2016.

  Valvontaohjelmakauden 2015 – 2019 valtakunnallinen yhteinen teema on valvonnan vaikuttavuus.

  Imatran seudun ympäristöterveydenhuollossa on nostettu ohjelmakauden 2015 – 2019 painopisteeksi valvonnan vaikuttavuuden arviointi. Tämä sisältää omaa arviointia sekä asiakkaiden, kuntalaisten ja sidosryhmien arviointia siitä onko suunnitelman mukaisesti tehdyllä valvonnalla saatu vaikuttavuutta tarpeeksi tehokkaasti aikaiseksi, vai pitäisikö etsiä jotain muita valvontamenettelyjä.

  Valvontaohjelmakauden aikana painotetaan edelleen kohteiden riskinarviointia, jotta rajalliset resurssit voitaisiin suunnata tarpeelliseen ja tulokselliseen tarkastustoimintaan. Vuoden 2016 päivityksessä on otettu huomioon keskusvirastojen antamia uusia riskinarviointiohjeita.

  Viestintää pidetään tälläkin ohjelmakaudella painopisteenä. Imatran seudun ympäristötoimeen on laadittu viestintäsuunnitelma, jonka myötä kehitetään niin viestinnän menetelmiä kuin myös sisällön tuottoa.

  Valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2016 on liitteenä.

  Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuma 2015

  Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2015-2019 päivitys 2016

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu