Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan ympäristönsuojelulain
  (527/2014) mukaisen päätöksen:

  27.8.2019 § 64
  Päätös ilmoituksesta, eläinsuojan laajennus ja poikkeaminen asetuksen
  mukaisesta vähimmäisetäisyydestä, Maatalousyhtymä Inkinen Heikki
  ja Simo, Ruokolahti

  Päätös löytyy Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilta osoitteesta:
  www.imatranseudunymparistotoimi.fi

  Päätös on myös nähtävillä 4.9. – 4.10.2019 Imatran kaupungintalon
  asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra, maanantaista perjantaihin
  klo 9.00-15.00 sekä toiminnan sijaintikunnan kunnantalolla.

  Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 4.10.2019
  mennessä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta,
  puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat