Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan
  ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen päätöksen:

  15.9.2020 § 72
  Päätös ilmoituksesta, eläinsuojan laajennus ja poikkeaminen
  asetuksen
  mukaisesta vähimmäisetäisyydestä, Kari Matikainen,
  Parikkala

  Päätös on nähtävillä 23.9. – 30.10.2020 Imatran seudun ympäristötoimen
  internetsivuilta osoitteesta: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

  Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään
  30.10.2020 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen
  saa tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu