Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristölupapäätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan
  ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen päätöksen:

  21.4.2020 § 27
  Ympäristölupapäätös, teräskuonan käyttö katurakenteissa,
  Imatran kaupunki, Imatra

  Päätös on nähtävillä 29.4. – 5.6.2020 Imatran seudun ympäristötoimen
  internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

  Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään
  5.6.2020 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa
  tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu