Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristölupapäätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan ympäristönsuojelulain
  (527/2014) mukaisen päätöksen:
  20.10.2020 § 82
  Ympäristölupapäätös, Rauhalan ampumarata, Parikkala
  Päätös on nähtävillä 28.10. – 4.12.2020 Imatran seudun ympäristötoimen
  internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi
  Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 4.12.2020
  mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran
  kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu