Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Yhteenveto Imatran seudun ympäristötoimen yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimavesien laadusta vuonna 2019

  Imatran seudun ympäristötoimen toimialueella oli vuonna 2019 yksi yleinen uimaranta sekä 15 pientä yleistä uimarantaa. Uimarannat sijaitsevat järvien rannoilla.

  NÄYTTEENOTTO

  Uimakaudella (15.6. – 31.8.2019) yleisiltä ja pieniltä yleisiltä uimarannoilta otettiin uimavesinäytteitä uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta annettujen asetuksien mukaisesti (177/2008 ja 354/2008).

  Imatran Ukonlinnan uimaranta on luokiteltu ns. EU-rannaksi eli yleiseksi uimarannaksi, joten sieltä otetaan uimavesinäytteitä enemmän kuin pieniltä yleisiltä uimarannoilta. Rannalta otettiin ns. 0-näyte kaksi viikkoa ennen uimakauden alkamista sekä uimakauden aikana neljä näytettä.

  Pieniltä yleisiltä uimarannoilta otettiin uimakauden aikana kolme näytettä kultakin.

  UIMAVEDEN LAATU

  Uimakauden aikana ei tavattu miltään uimarannalta yhtään näytettä, jonka Escherishia coli tai enterokokkibakteeripitoisuudet olisivat ylittäneet raja-arvon. Uimaveden laatu oli tutkituilta osin erinomaista kaikissa näytteissä. Seuraavissa taulukoissa on rantakohtaiset tulokset näytteenottokerroittain.

  Escherishia coli, pmy/100 ml, (raja-arvo 1000 pmy/100 ml)
  Uimaranta/ näytteenottokerta toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu
  Tokkarin uimaranta 0 42 1
  Saaren kk:n uimaranta 0 0 1
  Haljakan uimaranta 0 3 4
  Rantapuiston uimaranta 10 140 3
  Likolammen uimala 1 6 3
  Tiiliruukin uimaranta 8 1 0
  Tulilammen uimaranta 39 51 10
  Oritlammen uimaranta 5 0 2
  Hann’ ahonniemen uimaranta 29 92 8
  Rasilan uimaranta 16 4 430
  Pappilanlahden uimaranta 3 29 6
  Vaittilan uimaranta 1 150 1
  Lempukan uimaranta 3 1 4
  Immalan uimaranta 5 5 86
  Immalan lietteen uimaranta 0 5 4
  Ukonlinnan uimaranta 8 41 23 70 5

   

  Enterokokit, pmy/100 ml, (raja-arvo 400 pmy/100 ml)
  Uimaranta/ näytteenottokerta toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu
  Tokkarin uimaranta 0 14 9
  Saaren kk:n uimaranta 0 1 1
  Haljakan uimaranta 0 3 0
  Rantapuiston uimaranta 2 16 2
  Likolammen uimala 0 0 0
  Tiiliruukin uimaranta 1 1 0
  Tulilammen uimaranta 14 25 2
  Oritlammen uimaranta 1 2 2
  Hann’ ahonniemen uimaranta 17 48 10
  Rasilan uimaranta 4 17 360
  Pappilanlahden uimaranta 9 83 6
  Vaittilan uimaranta 1 19 0
  Lempukan uimaranta 2 15 13
  Immalan uimaranta 0 4 3
  Immalan lietteen uimaranta 0 0 1
  Ukonlinnan uimaranta 5 23 10 10 2

  Kulunut kesä oli lämmin, mutta myös säätiloilta vaihteleva. Hellerajan ylittäviä päiviä saatiin kesän aikana muutamia. Sademäärät olivat hyvin vähäisiä koko kesän aikana. Uimaveden lämpötilat alkoivat nousta kesäkuun alkupuolella, ja uimavesi oli koko kesän lämmintä. Lämmin sää puolestaan näkyi satunnaisina sinilevähavaintoina.

  SINILEVÄT ELI SYANOBAKTEERIT

  Uimarantojen sinilevähavaintoja tuli ympäristötoimeen suhteellisen vähän. Ukonlinnan uimarannalta ei tullut yhteydenottoja ympäristötoimeen, mutta uimavesinäytteen oton ja viikoittaisen sinilevähavainnointikäynnin yhteydessä havaittiin ajoittain hieman sinilevää rantavedessä ja rantaviivalla Imatran uimarantojen osalta. Juhannusviikon aikana Ukonlinnan uimarannalla havaittiin runsaasti sinilevää.

  Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden osalta uimavesinäytteiden oton yhteydessä havaittiin vaihtelevasti hieman sinilevää.

  MUUT VEDEN LAATUA KOSKEVAT HAVAINNOT JA TAPAHTUMAT

  Uimarannan käyttäjiltä tuli kerran yhteydenotto koskien lintujen ulosteita uimarannalla. Uimaveden laadusta yleisillä tai pienillä yleisillä uimarannoilla ei tehty asiakasvalituksia uimakauden aikana.

  TIIVISTELMÄ

  Uimaveden laatu vuoden 2019 uimakaudella oli (tutkituilta osin) kaikilla uimarannoilla erinomainen. Sinilevähavaintoja tehtiin jonkin verran, mutta kaikki olivat lyhytaikaisia havaintoja.

  EU-uimarantojen uimavesiluokituksen mukaan Ukonlinnan uimarannan uimavesi luokitellaan erinomaiseksi.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu