Ympäristönsuojelun lomakkeet

Liite jätevesijärjestelmän suunnitelmaan (WORD-lomake) 
Liite jätevesijärjestelmän suunnitelmaan (PDF) 

Lomake jätevesien käsittely poikkeaminen (WORD-lomake) 
Lomake jätevesien käsittely poikkeaminen (PDF)

 

Aumausilmoituslomake (Tulostettava WORD-lomake)
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (Tulostettava WORD-lomake)

 

Eläinsuojan vuosiyhteenveto (Tulostettava WORD-lomake)

 

Meluilmoitus (täytettävä WORD-lomake)

Miten haetaan ympäristölupaa ja miten teet ilmoituksen  – ohjeet ja lomakkeet (www.ymparisto.fi)

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu
  • Maakuntauudistus

    Maakuntauudistus