Ympäristönsuojelun lomakkeet

Liite jätevesijärjestelmän suunnitelmaan (WORD-lomake) 
Liite jätevesijärjestelmän suunnitelmaan (PDF) 

Jätevedet poikkeamisen hakulomake (Tulostettava WORD-lomake)
Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus (Tulostettava WORD-lomake)
Liite 3A_Jätevesien vähäisyys (Tulostettava WORD-lomake)
Liite 3B Mahdollinen liittäminen viemäriverkkoon (Tulostettava WORD-lomake)
Liite 3C Elämäntilanne korkea ikä tai muu syy  (Tulostettava WORD-lomake)
Liite 3D Varallisuus, sosiaalinen suorituseste  (Tulostettava WORD-lomake)

 

Aumausilmoituslomake (Tulostettava WORD-lomake)
Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa (Tulostettava WORD-lomake)

 

Eläinsuojan vuosiyhteenveto (Tulostettava WORD-lomake)

 

Meluilmoitus (täytettävä WORD-lomake)

Miten haetaan ympäristölupaa ja miten teet ilmoituksen  – ohjeet ja lomakkeet (www.ymparisto.fi)

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu