Yleiseen käyttöön tarkoitettu liikuntatila, sauna, uimahalli, uimaranta, uimala tai kylpylä

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan eräiden huoneistojen tai toimintojen perustamisesta tai käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus paikalliselle terveydensuojeluviranomaiselle. Tällaisia huoneistoja tai toimintoja ovat muun muassa:

  • yleisölle avoin liikuntatila, sauna, uimahalli, uimaranta, uimala tai kylpylä

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus tehdään oheisella ilmoituslomakkeella. Lomakkeiden käyttö ei ole pakollista, mutta se helpottaa asian käsittelyä.

Vastaava ilmoitus on tehtävä toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Tarvittaessa huoneistoon tehdään tarkastus.

Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua. Terveydensuojeluviranomainen voi toiminnanharjoittajaa kuultuaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä taikka, jos terveyshaittaa ei voida muutoin estää, kieltää toiminnan harjoittamisen kyseisessä paikassa.

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Ilmoitus saunan,uimahallin ja kylpylän käyttöönotosta (sähköisesti täytettävä word-lomake)
Ilmoitus saunan, uimahallin ja kylpylän käyttöönotosta (Tulostettava PDF-lomake)

Ilmoitus yleisen uimarannan perustamisesta (sähköisesti täytettävä word-lomake)  
Ilmoitus yleisen uimarannan perustamisesta (Tulostettava PDF-lomake)

Ilmoitus liikuntatilan perustamisesta (PDF-lomake)

 

 

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu