Maa-ainestenotto lomakkeet

Maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien muutosten tavoitteena on, että maa-aineksia otetaan kestävällä ja ympäristöä säästävällä tavalla.

Maa-ainestenottamiseen liittyvät lomakkeet ja ilmoitukset:
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Maa-aineslain 23a § mukainen ilmoitus 
Kivenlouhinnan ja -murskauksen ympäristölupahakemuslomake
Naapurin kuuleminen maa-aineslupahakemukseen

Lisätietoa
Maa-ainesten otto
Lupa-asiakirjat
Maa-ainesluvanhakijan muistilista

Hakemukset toimitetaan:

Imatran seudun ympäristötoimen asiakaspalveluun
Virastokatu 2
55100 IMATRA

 

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu