Ilmoitus talousveden käytöstä osana julkista tai kaupallista toimintaa sekä talousveden jakelualueesta

Toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin terveydensuojelulain18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitus.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista oheisella ilmoituslomakkeella.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa tarkastuksen.

Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Ilmoitus talousveden käytöstä osana julkista tai kaupallista toimintaa sekä talousveden jakelualueesta (pdf)

Ilmoitus talousveden käytöstä osana julkista tai kaupallista toimintaa sekä talousveden jakelualueesta (sähköisesti täytettävä lomake)

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu