Ilmoitus kauneushoitolan tai muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, perustamisesta

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan eräiden huoneistojen tai toimintojen perustamisesta tai käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus paikalliselle terveydensuojeluviranomaiselle. Tällaisia huoneistoja tai toimintoja ovat muun muassa:

  • kauneushoitolat, solarium- ja tatuointiliikkeet ja muut huoneistot, joissa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus tehdään oheisella ilmoituslomakkeella. Lomakkeiden käyttö ei ole pakollista, mutta se helpottaa asian käsittelyä.

Vastaava ilmoitus on tehtävä toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Tarvittaessa huoneistoon tehdään tarkastus.

Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua. Terveydensuojeluviranomainen voi toiminnanharjoittajaa kuultuaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä taikka, jos terveyshaittaa ei voida muutoin estää, kieltää toiminnan harjoittamisen kyseisessä paikassa.

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Ilmoituslomake

Ilmoitus kauneushoitolan tai muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa perustamisesta 

Ilmoitus kauneushoitolan tai muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa perustamisesta

 

 

 

 

 

 

 

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu