Ilmoitus oppilaitoksen, päiväkodin tai sosiaalialan laitoksen käyttöönotosta

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

  • päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta;
  • jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus tehdään oheisella ilmoituslomakkeella.
Lomakkeiden käyttö ei ole pakollista, mutta se helpottaa asian käsittelyä.

Vastaava ilmoitus on tehtävä toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa tarkastuksen.

Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

 

Ilmoituslomakkeet

Ilmoitus päiväkodin, ryhmäpäiväkodin ja leikki- tai päivätoimintatilan perustamisesta (sähköisesti täytettävä word-lomake) 

Ilmoitus koulun tai muun opetustilan perustamisesta(PDF-lomake)

Ilmoitus sosiaalialan laitoksen perustamisesta (PDF-lomake)

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu