Elintarvikevalvonnan luvat ja ilmoitukset

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sekä alkutuotantopaikasta valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Myös elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita markkinoille saattavien toimijoiden tulee tehdä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevästä elintarvikehuoneistosta tulee tehdä hyväksymislupahakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tiedotettava niiden kuntien valvontaviranomaiselle, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.

Toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeytyksestä ja toiminnan lopettamisesta tulee niin ikään ilmoittaa kirjallisesti elintarvikevalvontaan.

Mikäli kohteella on oma kaivo, tulee talousveden laadusta ja kaivosta antaa selvitys.

Lisätietoja elintarvikevalvonta-asioista löytyy palvelut – osiosta

Ilmoitus elintarvikehuoneisto
Ilmoitus kontaktimateriaalit

Ilmoitus toimijan vaihtuminen

Ilmoitus toiminnan lopettaminen ja keskeyttäminen
Tiedotus liikkuva elintarvikehuoneisto
Selvitys talousvedestä

Ilmoitus alkutuotantopaikka

 

Ilmoitus elintarvikehuoneisto
Ilmoitus kontaktimateriaalit
Ilmoitus toimijan vaihtuminen

Ilmoitus toiminnan lopettaminen ja keskeyttäminen
Tiedotus liikkuva elintarvikehuoneisto
Selvitys talousvedestä

Ilmoitus alkutuotantopaikka

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu