Hakemus talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymisestä

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoitetaan tällä samalla lomakkeella.

Tulostettava PDF-lomake palautetaan osoitteella:

Imatran seudun ympäristötoimi
Virastokatu 2
55100 IMATRA

Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa hakemuksen, pyytää tarpeelliset lausunnot ja tekee siitä päätöksen. Terveydensuojeluviranomainen voi päätöksessään toiminnanharjoittajaa kuultuaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Ennen päätöksentekoa vesilaitos tarkastetaan.

Tarkastuksesta sovitaan toiminnanharjoittajan kanssa erikseen.

Hakemus  talousvesilaitos (Sähköisesti täytettävä word-lomake)  

Hakemus talousvesilaitos (Tulostettava PDF-lomake)  

 

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu