Lomakkeet

Eräät ympäristöterveyteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät toiminnot tai huoneistot edellyttävät joko ilmoituksen tekemistä tai luvan hakemista asianomaiselta viranomaiselta.

Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Ilmoituksen perusteella viranomainen tekee asiasta riippuen joko päätöksen tai antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen käsittelystä.  Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi tupakkatuotteiden myynti, maa-ainesten ottaminen sekä ympäristöluvanvaraiset laitokset.

Ilmoitusta vaativia huoneistoja ovat mm. yleiset saunat, oppi- ja hoitolaitokset sekä majoitusliikkeet.

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä meluilmoitus.

Oheisilla sivuilla on esitetty ohjeita ilmoituksen tekemisestä tai luvan hakemisesta.

Sivuilta löytyvät myös tarvittavat lomakkeet. Lomake palautetaan osoitteella:

Imatran seudun ympäristötoimi
Virastokatu 2
55100 IMATRA

Tai sähköpostilla: ymparistotoimi@imatra.fi

 

 

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu