Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Uimarantavalvonta Imatran seudun ympäristötoimen valvonta-alueella vuonna 2017

  Vuonna 2017 Imatran seudun ympäristötoimen valvottavana oli yhteensä 15 uimarantaa. Yksi uimaranta on yleinen uimaranta eli EU-uimaranta ja loput rannoista pieniä yleisiä uimarantoja. Uimarannoista 5 uimarantaa sijaitsee Parikkalassa, 2 Rautjärvellä, 5 Ruokolahdella ja 4 Imatralla.

  Uimarantoja valvotaan valvontasuunnitelman mukaisin tarkastuskäynnein ja uimavesinäyttein. Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa rannan siisteyteen, käymälöihin ja jätehuoltoon. Uimavesinäytteitä otetaan kultakin rannalta vähintään kolme näytettä uimakauden (15.6 – 31.8) aikana. Ylimääräisiä tarkastuskäyntejä tehdään myös valitusten perusteella. Uimavesinäytteistä tutkitaan suolistoperäiset enterokokit sekä Escherichia coli -bakteerit. Uimavesinäytteenoton yhteydessä arvioidaan rannan sinilevätilanne ja tarkastetaan, ettei vedessä ole roskia, jätteitä, öljymäisiä aineita tai muuta veteen kuulumatonta. Uimarannoista Imatran Ukonlinnan ja Immalan uimarannat sekä Parikkalan Rantapuiston uimaranta kuuluvat myös valtakunnallisen leväseurannan piiriin.

  Vuonna 2017 ympäristötoimen valvonta-alueen uimarannoilta otettiin yhteensä 50 uimavesinäytettä. Uimavesien hygieeninen laatu oli hyvä kaikilla uimarannoilla. Yhdessä uimavesinäytteessä todettiin lähes raja-arvon ylittävä Escherichia coli -pitoisuus, jonka vuoksi uimarannalta otettiin uusintanäyte. Uusintanäytteenoton yhteydessä varmistettiin, että esimerkiksi uimarannalla olevasta käymälästä ei pääse valumavesiä järveen. Uusintanäytteessä E. coli -pitoisuus oli jo laskenut tavanomaiselle tasolleen. Syy korkeaan E. coli -pitoisuuteen on voinut johtua näytteenottopäivänä vallinneesta tuulisesta ja sateisesta säätilasta, mutta myös lintujen uloste on voinut vaikuttaa uimaveden hygieeniseen laatuun.

  Valvonta-alueen uimarannat tarkastettiin valvontasuunnitelman mukaisesti uimakauden alussa. Merkittäviä puutteita ei uimarantojen tarkastuksilla havaittu. Rantojen ylläpitäjiä muistutettiin muun muassa sinilevähavaintojen ilmoittamisesta, ylläpitäjien yhteystietojen ajantasaisuudesta ja wc-tilojen varustelusta, kuten käsideseistä ja ulkokäymälöiden kuivikkeista.

  Uimarannoilta saatiin kesän 2017 aikana muutamia sinileväilmoituksia. Imatralla Ukonlinnan sekä Lempukan uimarannoilla todettiin jonkun verran sinilevää kesäkuun loppupuolella ja runsaampi esiintymä heinäkuussa. Ruokolahdella olevalta Pappilanlahden uimarannalta saatiin myös yksi sinileväilmoitus heinäkuun alussa. Sinilevää oli havaittu myös elokuussa Parikkalan Rantapuiston uimarannalla. Sinileväesiintymien vuoksi uimarannan käyttäjille laitettiin varoituskyltit ja tilannetta seurattiin tiiviisti tämän jälkeen. Sinileväesiintymille oli tyypillistä, että tilanne saattoi muuttua jo vuorokaudessa eli havaintopäivästä seuraavana päivänä sinilevää ei enää ollut havaittavissa lainkaan. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että sinilevien myrkyllisyys riippuu levälajista ja olosuhteista. Samassakin leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei, joten sinileväiseen veteen pitää aina suhtautua kuin se olisi myrkyllistä.

  Uimarantojen valvontaa jatketaan tänä vuonna samaan tapaan kuin viime vuonna.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu