Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Työtä vesistöjen hyväksi

  Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei pintavesien tai pohjavesien tila heikkene ja niiden tila on vähintään hyvä. Vuonna 2017 Imatran seudun ympäristötoimessa tehtiin monenlaista vesiensuojelutyötä, seuraavassa esimerkkejä vesistökohtaisesti.

  Pien-Rautjärvi, Parikkala

  Vuonna 2017 valmisteltiin Parikkalan Pien-Rautjärvelle vesiensuojelua edistävää hanketta, jossa keksittäisiin uusia tapoja hyödyntää järvikalaa. Kun järveä kunnostetaan ja poistetaan särkikaloja, pitäisi kalaa osata myös hyödyntää. Hankkeessa kehitetään kalaa jalostavia elinkeinoja ja toivotaan, että kokemuksista voidaan ottaa oppia myös muualla Etelä-Karjalassa. Hakemus on vireillä leader-hankkeena.

  Purnujärvi, Rautjärvi

  Purnujärven kunnostussuunnitelman päivittämiseen haettiin rahaa  ympäristöministeriöstä. Hankehakemus ratkeaa helmikuussa.

  Suurjärvi, Ruokolahti

  Suurjärven tilaa parantavia metsätaloustoimia pohdittiin Ruokolahden ja Puumalan rajamailla asiantuntijavoimin syksyllä 2017. Järven tilaa on heikentänyt metsätalous. Myös ilmastonmuutoksella on oma roolinsa monen kirkkaan järven hiljalleen tapahtuvassa rehevöitymisessä, kuten Suurjärvellä. Hajakuormitukseen on vaikeampi puuttua kuin tehtaiden pistemäiseen kuormitukseen. Metsätalouden vesiensuojelua voidaan edistää monin vapaaehtoisin toimin. Metsissä tulee noudattaa Tapion ohjeita ja jos niillä on ympäristösertifikaatti (PEFS tai  FSC), myös sertifikaatin vaatimuksia suojavyöhykkeistä yms. tulee noudattaa. Vuosi 2017 oli erittäin sateinen ja myös metsänhakkuista aiheutui erityisen paljon kuormitusta, kun ajourat keräsivät vettä ja toimivat ojien tavoin kuljettaen kiintoainestaja ravinteita ojiin ja edelleen vesistöihin.

  Nurmijärvi, Rautjärvi

  Nurmijärven Vertasenlahdella käytiin taistelua metsäojituksia vastaan. Ympäristöviranomainen ei voi estää ojituksia, mutta se valvoo ympäristön pilaantumista lainsäädännön raamien sisällä. Vesi hakee aina reittinsä järviin joko puroina, ojina tai ns. luonnonhuuhtoutumana siellä, missä ojia ei ole. Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaanottaa metsäojitusilmoitukset ja sen tulee varmistaa, että ojiin rakennetaan riittävät vesiensuojelurakenteet.

  Unterniskanjoki, Imatra

  Imatralla ennallistettiin syksyllä 2017 Unterniskanjoen pato taimenille sopivaksi. Aktiiviset toimijat siinä olivat Pro Immalanjärvi ry, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä paikalliset asukkaat.

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu