Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Tiedote tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikkojen vuosittaisesta valvontamaksumuutoksesta

  Uusi tupakkalaki (549/2016) astui voimaan 15.8.2016. Uudistus liittyy sekä EU:n tupakkadirektiivin 2014/40/EU täytäntöönpanoon että osa muutoksista perustuu kansalliseen omaan lainsäädäntötarpeisiin ja harkintaan.

  Valvontamaksujen luonne uudessa tupakkalaissa on veroluontoinen vuosittaisen myyntipistekohtaisen valvontamaksun osalta. Imatran seudun ympäristölautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 20.9.2016 § 105 uuden Imatran seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan (astuu voimaan 1.1.2017). Taksa määräytyy tupakkalain perusteella (91§). Vuosittainen valvontamaksu on 350 euroa kutakin tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntipistettä kohden. Myyntipisteellä tarkoitetaan tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden luovutus- ja kassatoimintoja sisältävää itsenäistä asiakaspalvelupistettä. Esimerkiksi jos myyntipisteessä on myynnissä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä, niin vuosittainen valvontamaksu on 700 euroa.

  Vuoden 2017 vuosittainen valvontamaksu peritään uuden tupakkalain mukaisesti kaikilta, joilla on voimassa oleva tupakkatuotteiden tai nikotiininesteiden myyntilupa 1.1.2017. Vuoden 2017 valvontamaksu peritään keväällä 2017.

  Toimijoita, joilla on useampi kuin yksi myyntipiste, pyydetään tarkistamaan, että tupakan myyntilupahakemuksessa ilmoitettu myyntipisteiden lukumäärä vastaa edelleen todellisuutta tai, jos se on muuttunut, muutokset on ilmoitettu Imatran seudun ympäristötoimeen. Mahdolliset muutokset tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen ymparistotoimi@imatra.fi tai postitse osoitteeseen Imatran seudun ympäristötoimi, Virastokatu 2, 55100 Imatra 31.12.2016 mennessä.

  Lisätietoja asiasta voi kysyä sähköpostilla ympäristötoimesta ymparistotoimi@imatra.fi.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI

  Tupakkalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549

  Valviran ohje 1372016 Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen myynti: http://www.valvira.fi/documents/14444/238478/Tupakkatuotteiden_vahittaismyynti.pdf/9ec5fde9-63e7-495d-b5cd-1ae6a163286b

  Kuntaliiton yleiskirje tupakkalain uudistuksista: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2016/y132016/Yleiskirje132016.pdf

  Imatran seudun ympäristöterveydenhuollon taksa vuodelle 2017: http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/palvelut/ymparistonsuojelun-ja-ymparistotervedenhuollon-maksut-ja-taksat/

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu