Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Tiedote sianomistajille ja sikalanpitäjille

  Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on suojella noin 280 suomalaistilalla ulkoilevia sikoja afrikkalaiselta sikaruttotartunnalta ja siksi sikojen ulkonapito kielletään muissa kuin nyt annettujen vaatimusten mukaan rakennetuissa tarhoissa.  Ulkoilevia sikoja suojaamalla turvataan koko sianlihantuotantoketjua.

  Ensi vuoden alusta lähtien kaikkien ulkotarhojen pitää olla aidattu yhdellä seuraavista tavoista; olemassa olevan aidan oheen rakennettavalla verkkoaidalla, olemassa olevan aidan kummallekin puolelle asennettavalla sähköaidalla tai muulla vastaavalla, riittävän vankalla rakenteella siten, että villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa. Asetuksen liitteessä määritellään verkkoaidan ja sähköaidan tekniset vaatimukset.

  Ulkonapitokielto ei koske eläintarhoja eikä kytkettynä ulkoilutettavia sikoja.

  1.8.2017 lähtien sikojen ulkonapidosta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille vähintään kaksi kuukautta ennen ulkoiluttamisen aiottua aloittamista. Jos sikoja on tarkoitus pitää ulkona ensi vuoden alussa, pitää asiasta ilmoittaa lokakuun loppuun mennessä. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena ja siihen on sisällytettävä sikojen lukumäärä ja selvitys ulkotarhan suojaamista koskevien uusien vaatimusten täyttymisestä. Ilmoitukset Imatralta, Ruokolahdelta, Rautjärveltä ja Parikkalasta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kaarina.leiviska@imatra.fi tai postitse: valvontaeläinlääkäri Kaarina Leiviskä, Kannaksentie 4 A, 59100 Parikkala. Lisätietoja valvontaeläinlääkäriltä numerosta 020 617 4620 arkisin klo 8-16 välillä.

  Alla olevasta linkistä lisätietoa sikojen ulkonapitoon liittyvistä rajoituksista ja itse asetuksesta; asetus sisältää myös yksityiskohtaiset vaatimukset aidan rakenteellisista ominaisuuksista.

  MMM Tiedote – sikojen ulkotarhoille vaatimukset ja valtion tukea rakentamiseen

  Lomake kunnaneläinlääkärille tehtävää ilmoitusta varten:

  Ilmoituslomake sikojen ulkonapidosta (pdf)

  Ilmoituslomake sikojen ulkonapidosta (docx)

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu