Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Savukkeiden ja kääretupakan jäljitettävyysjärjestelmän vaatimat tunnistekoodit

  Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmää koskeva sääntely tulee voimaan porrastetusti 20.5.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa sääntely koskee savukkeita ja kääretupakkaa. Toisessa vaiheessa, 20.5.2024 alkaen, sääntely koskee kaikkia muitakin tupakkatuotteita. Jäljitettävyysjärjestelmä mahdollistaa tuotteen liikkeiden seuraamisen koko toimitusketjussa valmistuksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan saakka.

  Jäljitettävyysjärjestelmästä on säädetty EU:n tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) ja sen tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Tupakkatuotteiden jäljitettävyyttä koskevat tärkeimmät säännökset on tupakkalaissa (549/2016) koottu 6 lukuun.

  Käytännössä jäljitettävyysjärjestelmän toimeenpano edellyttää, että kaikki tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvat, valmistajasta aina ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan asti, hakevat tunnistekoodeja, jotka mahdollistavat yrityksien ja toimipaikkojen tunnistamisen. Näiden koodien avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa kaikki ostajat sekä tupakkatuotteiden tosiasiallinen kuljetusreitti valmistuslaitoksesta ensimmäiseen vähittäismyyntipaikkaan. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistekoodit on oltava savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla 20.5.2019 alkaen.

  Tunnistekoodeja on haettava sekä toiminnanharjoittajalle (talouden toimijan tunnistekoodi) että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi). Tunnistekoodit haetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) nimeämältä tunnisteiden antajalta. STM on nimennyt Suomen toimivaltaiseksi tunnisteiden antajaksi slovakialaisen yrityksen Allexis s.r.o:n.

  Kun toiminnanharjoittaja on vastaanottanut tunnistekoodit tunnisteiden antajalta, on koodit ilmoitettava kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle, joka lisää ne myyntiluparekisteriin.

  Imatran seudun ympäristötoimen (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala) osalta tunnistekoodit tulee ilmoittaa sähköpostitse ymparistotoimi@imatra.fi

  Tukku ei voi 19.7.2019 jälkeen myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat jäljitettävyysjärjestelmän toimintaan tarvittavat tunnistekoodit

  Lisätietoa:

  https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tupakkatuotteiden-jaljitettavyysjarjestelman-tunnisteiden-antajaksi-suomessa-allexis-s-r-o-?_101_INSTANCE_yr7QpNmlJmSj_languageId=fi_FI

  https://www.valvira.fi/tupakka/laittoman-kaupan-ehkaisy

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu