Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Purnujärven vesiensuojelusuunnitelma on valmistunut ja toteutushankkeelle etsitään nyt toimijoita

  Rautjärvellä sijaitsevan, Helisevänjoen valuma-alueeseen kuuluvan Purnujärven uusi kunnostussuunnitelma on valmistunut.

  Suunnitelma laadittiin Imatran seudun ympäristötoimen hankkeena huhti- ja toukokuun aikana. Hanke järjesti kaksi yleisötilaisuutta Rautjärven asemanseudulla Pubec Oy:n kokoustiloissa. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille Purnujärven vesiensuojelusta kiinnostuneille ja niihin osallistui runsaasti paikallisia asukkaita.

  Suunnitelman laati ympäristöteknologian insinööri (AMK) Pirkko Räikkönen. Hänen apunaan kokoontui asiantuntijatyöryhmä, joka koostuu eri sidosryhmien edustajista. Edellinen, suppeampi kunnostussuunnitelma oli vuodelta 2003. Imatran seudun ympäristötoimi sai hankkeelle valtionavustusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja lisärahaa Rautjärven kunnalta.

  Nyt suunnitellaan erillistä toteutushanketta, joka pohjautuu valmistuneeseen suunnitelmaan. Suunnitelmassa on ehdotettu mm. uppopuiden kaikuluotausta ja poistoa hoitokalastuksen mahdollistamiseksi, vesikasvillisuuden poistamista sekä asukkaiden omatoimista vesiensuojelua (mm. WEKE-katiskat). Toteutushankkeelle etsitään nyt paikallisia toimijoita ja rahoitusta.

  Lisätietoja antaa ympäristöinsinööri (FM) Helena Kaittola, 020 617 4630, helena.kaittola@imatra.fi.

  Purnujärven vesiensuojelusuunnitelma

  Ilmakuva Purnujärvestä, kuvaaja: Anne Sepponen

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu