Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Parikkalan Saharannassa valmistaudutaan puhdistamaan maaperää – tulossa yleisötilaisuus alueen asukkaille

  Parikkalan entisen saha-alueen maaperässä ja pohjavedessä on havaittu ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tämän vuoksi alueella ryhdytään valmistelemaan maaperän puhdistamista. Uusimmista tutkimustuloksista ja jatkotoimista kerrotaan alueen asukkaille avoimessa yleisötilaisuudessa 20. helmikuuta.

  Parikkalan Saharannan maaperä-, sedimentti-, kala-, sekä pohja- ja pintavesitutkimusten tulokset ovat valmistuneet. Vuonna 2019 toteutetut tutkimukset ovat jatkoa aikaisemmille tutkimuksille. Alueella on sijainnut sotien jälkeen saha, joka on käyttänyt sinistymisen estoon KY-5-valmistetta. Valmiste sisälsi ympäristölle ja terveydelle haitallisia kloorifenoleita ja dioksiineja.

  Maaperän pinnalla on havaittu sahatoiminnasta peräisin olevia haitta-aineita erityisesti Rimapolku 1-5:n ja Simpelejärven välisellä alueella. Muualla haitta-aineiden tasot ovat maltillisempia. Pohjavedessä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia on havaittu Rimapolku 1:n kohdalla. Tulokset ovat samansuuntaisia vuoden 2016 pohjavesitutkimusten kanssa.

  Järvivesi puhdasta, kalat syöntikelpoisia
  Entisen sahan edustalla olevan Simpelejärven pintavedessä ei ole havaittu haitta-aineita, mutta sedimentin haitta-ainepitoisuudet ovat lievästi koholla. Kaloissa ei todettu dioksiineja eikä muita tutkittuja haitta-aineita, ja kalat ovat tulosten perusteella syöntikelpoisia.

  – Sahan entisen kastelualtaan ympäristössä ryhdytään valmistelemaan pilaantuneen pintamaan puhdistamista. Ennen puhdistamista alueella on tehtävä kesällä 2020 jatkotutkimuksia, joilla tarkennetaan muun muassa puhdistettavan alueen laajuutta, kertoo pilaantuneiden maiden asiantuntija Jari Tiainen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

  Tulevat tutkimukset toteutetaan aikaisempien tapaan Parikkalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta valtion jätehuoltotyönä. Kohde on valittu riskiperusteisesti mukaan Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan. Tämän vuoksi valtio voi osallistua kohteen tutkimus-, raportointi- ja mahdollisiin puhdistamiskuluihin. Tutkimusten toteutuksen hoitaa Ramboll Finland Oy.

  Kysy ja keskustele avoimessa yleisötilaisuudessa
  Parikkalan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat kutsuneet alueen asukkaita avoimeen yleisötilaisuuteen, joka järjestetään Parikkalan kunnantalolla (Harjukuja 6, Parikkala) torstaina 20.2. kello 17 alkaen. Yleisötilaisuudessa kerrotaan tutkimustuloksista sekä jatkotutkimusta ja maaperän puhdistamisesta, joista voi aiheutua haittaa alueen asukkaille.

  – Yleisötilaisuudessa on kunnan viranomaisia, ympäristö- ja terveysviranomaisia sekä muita asiantuntijoita, jotka voivat vastata esiin nouseviin kysymyksiin. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan, toteaa Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.

  Lisätietoja
  Vesa Huuskonen, Parikkalan kunnanjohtaja, 044 7811 250, vesa.huuskonen@parikkala.fi

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu