Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Parikkalan Saharannan ympäristön nykytilan selvittäminen, ensimmäisen tutkimusjakson tulokset ja jatkotutkimukset

  Parikkalan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen entisen saha-alueen ympäristön nykytilan selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (www.maaperakuntoon.fi). Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

  Parikkalassa Saharannan alueella sijainnut entinen saha on ollut toiminnassa tiettävästi sodan jälkeisistä vuosista aina vuoteen 1978 asti. Alueella on tehty aiemmin useita maaperätutkimuksia ja maaperän kunnostusta vuosina 1993 ja 2004. Nyt tehtävien tutkimuksien tavoitteena on tuottaa tietoa tämän hetkisestä ympäristön tilasta alueella.

  Ympäristöteknisten tutkimusten vaihe 1 toteutettiin Saharannan alueella marras-joulukuussa 2018. Tutkimuksissa otettiin maaperä-, huokosilma-, pohjavesi- ja sisäilmanäytteitä.

  Kohteesta ei todettu aiheutuvan terveyshaittaa. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että riskiä kohteen asuinkäytölle ei ole. Kohteen maaperässä ja pohjavedessä todettujen haitta-aineiden ei todettu kulkeutuvan asuinhuoneiston sisäilmaan. Myöskään riskiä kohteen haitta-aineille altistumiselle ei ole maaperän ja pohjaveden kautta. Kohteen pohjavettä ei kuitenkaan tule käyttää talousvetenä.

  Tutkimukset jatkuvat vaiheella 2 talvella 2019 otettavilla Simpelejärven rantasedimentti- ja pintavesinäytteillä. Tämän jälkeen tutkimuksia jatketaan keväällä 2019 sulanmaan aikaan, jolloin alueella toteutetaan maaperä-, pohjavesi- ja huokosilmatutkimuksia. Kevään tutkimuksista tiedotetaan erikseen, kun tutkimusten tarkempi aikataulu selviää.

  Tutkimukset eivät haittaa jäällä liikkumista eikä alueen ulkoilureittien käyttöä tai muuta alueella liikkumista.

  Yhteyshenkilöt:

  Parikkalan kunta, tutkimusten yhteyshenkilö, Vesa Berg, puh. 040 6531513, sähköposti: vesa.berg@parikkala.fi

  Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten yhteyshenkilö, Jari Tiainen, puh. 0295 026 235, sähköposti: jari.tiainen@ely-keskus.fi

  Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja: Kimmo Järvinen, puh. 040 0833 147, sähköposti: kimmo.jarvinen@ramboll.fi

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu