Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Sinilevä

  Sinilevä näkyy vedessä vihertävinä tai kellertävinä tikkuina ja hippuina. Runsas sinilevämäärä voi kerääntyä veden pinnalle levälautoiksi ja rantaan ajautunut levämassa voi muistuttaa paksua maalia tai hernerokkaa. Sinilevälle ominaista on ummehtunut, maamainen haju.

  Sinilevien myrkyllisyys riippuu levälajista ja olosuhteista. Samassakin leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei, joten sinileväiseen veteen pitää aina suhtautua kuin se olisi myrkyllistä.

  Jos vedessä on tai on äskettäin ollut sinilevää:

  • vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä
  • älä käytä tiskivetenä
  • älä käytä pesuvetenä
  • älä käytä löylyvetenä
  • älä käytä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun
  • runsasleväisessä vedessä uimista kannattaa välttää. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei saa päästää rantaan eikä uimaan
  • sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä tulisi välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä

  Ihmisten herkkyys sinilevien aiheuttamille oireille vaihtelee suuresti. Jos epäilet uineesi sinileväisessä vedessä, peseydy uinnin jälkeen puhtaalla vedellä. Sinilevä voi aiheuttaa ihon punoitusta ja kutinaa, silmä- tai nenäoireita sekä oksentelua ja ripulia. Oireet ilmenevät yleensä muutaman tunnin sisällä sinilevälle altistumisesta. Jos oireita ilmenee, iho ja silmät pestään huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä. Myrkytysepäilyissä hakeudu lääkäriin tai vie eläin eläinlääkäriin.

  Ohje sinilevän tunnistamiseen ja runsauden arviointiin

  Lisätietoja:

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu