Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Luettelo suojelualueista

  suojelualueetValtion suojelualueet

  Kasinniemi, Parikkala
  Lautakangas, Rautjärvi

  Yksityismaiden suojelualueet

  Suot:
  Veteläsuo, Rautjärvi

  Vanhat metsät:
  Parikkala: Akanvaara, Naattikumpu, Petäjänmäki, Ristimäki ja Suonpää
  Rautjärvi: Yhteismetsänpuisto

  Lehdot:
  Imatra: Hallikas
  Parikkala: Veikkovuoren lehto
  Rautjärvi: Korisevanojan lehdot ja Martinkonnun rantalehto
  Ruokolahti:Lanapuiston Tervaleppälehto

  Rannat: Parikkala Petäjäsaari

  Harjut: Parikkala Sikoharju ja Törölampi

  Lintuvesien suojeluohjelma:

  Parikkala: Siikalahti, Sammallampi, Rautalahti ja Suuri Rautjärvi p-osa Nivanlampi ym.

  Ruokolahti: Kuokkalampi

  Harjujen suojeluohjelma:

  Parikkala: Marjoniemenkangas ja Syrjiensärkkä

  Lehtojen suojeluohjelma:

  Imatra: Hallikkaaniem. ja Tuomelan lehdot

  Parikkala: Haisuunvuoren- ja Kuosmanvuoren rinnelehto

  Rautjärvi: Korisevanojan lehdot ja Martinkonnun rantalehto

  Ruokolahti: Kytösensaaren lehto

  Rantojen suojeluohjelma:

  Parikkala: Pyhäjärvi

  Ruokolahti: Saimaan selkäsaaristot osa muiden kuntien aluetta

  Kaavamääräyksin suojeltuja alueita (esim.)

  Imatra: Hallikkaanjoen rantalehdot, Vallinkosken luonnonhoitometsä, Vaeluodononnet, Immalanjärven ranta ja Lammet

  Natura 2000 ym. alueet

  Parikkala: Siikalahti, Sammallampi, Rautalahti, Ristimäki, Korpisaaren metsä, Suurmäki, Kirjavalan laitumet, Naattikumpu, Pieni- ja Suuri Rautjärvi, Kanavalampi, Syrjiensärkkä, Niukkala, Suurtuvan niitty ja Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

  Rautjärvi: Lautakangas, Kivijärvi, Yhteismetsän puisto, Revonrannan laidun, Haukkavuori ja Äpätinkangas

  Ruokolahti: Haukkavuori, Ilkonselkä, Kuokkalampi ja Myllyjoki

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat