Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Kestävä kehitys Imatran seudulla

  Imatran kaupunki toteutti vuosituhannen (2000) vaihteessa kaksi yhteensä 3 vuoden mittaista kestävän kehityksen edistämisprojektia, KEKE ja KEKE-Saimaa yhdessä Joutsenon ja Lappeenrannan kanssa. KEKE-Saimaan seurannaisena syntyi useita jatkohankkeita. Imatran seudun ympäristötoimessa kestävää kehitystä edistettiin myös osana EKIS-ilmastonmuutos-hanketta (2010-luvun molemmin puolin), koska ilmastonmuutosta torjutaan kestävän kehityksen keinoilla. Hankkeessa tehtiin Imatran kaupungille ilmasto-ohjelma, jota on pyritty noudattamaan käytännössä eri yksiköissä ja päätöksenteossa. Myös kotitalouksille jaettiin ilmasto-opas, missä on käsitelty kestäviä arkipäivän valintoja asumisen, liikkumisen, ruuan ja kuluttamisen näkökulmasta.

  Imatran seudulla on myös osallistuttu energianeuvontahankkeeseen, energian käyttöä vähentämällä ja muuttamalla uusiutuvaan energiaan näin säästetään luonnonvaroja ja tuetaan kestävää kehitystä. Ympäristötoimi osallistui 2014 Saimaan ammattiopisto Sammon oppilaille suunnatun kestävän kehityksen eli Keke-passin tekemiseen. Jokainen Etelä-Karjalainen ammattiopistossa opiskeleva joutuu opiskelunaikana suorittamaan kestävän kehityksen passin.

  Imatran seudun ympäristötoimi on ollut mukana Etelä-Karjalaan valmistuneen ympäristökasvatusstrategian (kestäväkehitys 2025) laatimisessa. Sen kautta on tarkoitus viedä kestävää kehitystä käytännön tasolle (koulut, päiväkodit, työpaikat, kuntalaiset jne.). Erilaisissa yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa, esim. torit ja messut tuodaan esille kestävää kehitystä kierrättämisen, energiansäästön jne. kannalta eli sitä mitä jokainen kuntalainen voi omassa toiminnassaan tehdä.

  Imatralla on aloittanut 2017 toiminnan vaatteita kierrättävä Partex-paja. Partex-paja on IntoPajojen ja TyönVuoksen yhteinen poistotekstiilien vastaanottoon, käsittelyyn ja kierrätykseen keskittyvä työpaja.

  Imatran seudulla olevia kierrätyskeskuksia ja kirpputoreja:

  Imatralla:
  Imatran New Life Vuoksi City Kirppis, Ensontie 33, 55610 Imatra
  Kirpputori Amalia, Helsingintie 29, 55100 Imatra
  Kruunukirppis Tuomaankuja 1, 55100 Imatra?
  Pelastakaa Lapset ry:n kirpputori Tainionkoskentie 68, 55120 Imatra
  Porttikirppis, Koskenparras 3, 55100 Imatra?
  Työn vuoksi ry (kierrätyskeskus, myymälä), Torikatu 7, 55800 Imatra
  Partex-paja, Tiilitehtaankatu 28, 55800 Imatra

  Parikkalassa:
  KantriKirppis, Maataloustie 42, 59310 Särkisalmi (auki kesäisin)
  Parikkalan kierrätyskeskus, Kiipolankatu, 59100 Parikkala
  Piian kirppis, Parikkalantie 35, 59100 Parikkala

  Rautjärvellä:
  Rautjärven SRK:n Missiokirppis, Simpeleentie 6, 56800 Simpele
  Simpeleen MLL:n kirpputori, Reinikaisenkatu 6, 56800 Simpele

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu