Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Tietosuojaselosteet
 • Elintarviketuholaiset

  elintarviketuholaisetElintarvikkeiden tuholaiset elävät ruokatavaroissa tai niiden säilytyspaikkojen välittömässä läheisyydessä varastoissa. Ne kulkeutuvat ruokakomeroon yleensä jonkin saastuneen tuotteen mukana. Elintarviketuholaisia ovat esimerkiksi riisihärö, rohmukuoriainen, jauhokoisa, ihrakuoriainen ja russakka. Tuholaiset levittävät harvemmin tauteja, mutta esimerkiksi russakka saattaa levittää salmonellaa. Tuholaiset pilaavat elintarvikkeet ulosteillaan.

  Mikäli havaitset tuholaisia ruokakaapissasi tai keittiössäsi hävitä tuholaisia sisältävät pakkaukset. Mikäli tuholaisia on levinnyt muihin ruokatarvikkeisiin, tulee ruokakaappi puhdistaa perusteellisesti ja tarvittaessa käyttää torjunta-aineita. Saastuneita elintarvikkeita ei tule syödä. Tämän jälkeen ruokatarvikkeet on hyvä suojata hyvin tai säilyttää esimerkiksi lasipurkeissa tai muovipusseissa vähintään muutaman kuukauden ajan, jotta viimeisetkin yksilöt ovat hävinneet.

  Voit myös tuoda tuholaisen tunnistettavaksi Imatran seudun ympäristötoimeen.

  Tuhoeläintorjunnasta lisätietoja saa Ruokaviraston sivuilta

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu