Palvelut

 • Eläimet
 • Asumisterveys ja sisäilma -asiat
 • Yleisessä käytössä olevat huoneistot
 • Elintarvikevalvonta
 • Tupakkavalvonta
 • Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
 • Meluntorjunta
 • Maa-ainesten otto
 • Ilmanlaadun valvonta
 • Jätehuolto ja kierrätys
 • Haja-asutusalueen jätevesikäsittely
 • Kestävä kehitys
 • Vesihuoltolain mukaiset vapautusanomukset
 • Luonnonsuojelu
 • Talousvedet
 • Uimavedet
 • Pohjavedet
 • Vesiensuojelu
 • Retkeilyreitit, luontopolut ja -kohteet
 • Kuluttajaturvallisuusvalvonta
 • Kemikaalivalvonta
 • Ympäristönsuojelumääräykset
 • Maksut ja taksat
 • Eläinlääkärit

  elainlaakari

  Imatran seudun ympäristötoimella on viisi praktiikkaa tekevää kaupungineläinlääkäriä. Eläinlääkintähuollon toiminnan johtamisesta vastaa I kaupungineläinlääkäri. Eläinlääkärit tekevät tilakäyntejä karjatiloille ja hoitavat pieneläimiä vastaanotoilla sekä hoitavat eläinlääkäripäivystyksen. Kiinteitä vastaanottotiloja on kaksi:  Ruokolahdella ja Parikkalassa.

   

  ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEYSTIEDOT:

  ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO PARIKKALASSA
  Kannaksentie 4 A, 59100 Parikkala
  puhelinaika klo 8-9  puh. 020 617 4444
  vastaanotto sopimuksen mukaan

  I kaupungineläinlääkäri Sini Siitonen
  puh. 020 617 4636 (0400 287 037)
  sini.siitonen(at)imatra.fi

  kaupungineläinlääkäri Heli Heikkonen
  puh. 020 617 4635 (044 781 2230)
  heli.heikkonen(at)imatra.fi

  kaupungineläinlääkäri Samir Yacoub
  puh. 020 617 4315 (040 765 2821)
  samir.yacoub(at)imatra.fi

  kaupungineläinlääkäri Susanna Makkonen
  puh. 020 617 4634 (044 781 2290)
  susanna.makkonen(at)imatra.fi

  Vastaanottoavustaja Maija-Liisa Valtonen
  työvapaalla, sijaisena Mari Pellinen
  puh. 020 617 4325

   

  ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO RUOKOLAHDELLA
  Mutkapolku 6, 56100 Ruokolahti
  puhelinaika klo 8-9  puh. 020 617 4637 (050 382 5900)
  vastaanotto sopimuksen mukaan

  kaupungineläinlääkäri Päivi Pulkkinen
  puh. 020 617 4637 (050 382 5900)
  paivi.pulkkinen(at)imatra.fi

   

   

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus