Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


  Julkaistu 23.09.2020 7:00

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen päätöksen: 15.9.2020 § 72 Päätös ilmoituksesta, eläinsuojan laajennus ja poikkeaminen asetuksen mukaisesta vähimmäisetäisyydestä, Kari Matikainen, Parikkala Päätös on nähtävillä 23.9. – 30.10.2020 Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilta osoitteesta: www.imatranseudunymparistotoimi.fi Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30.10.2020 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, […]

  Lue lisää
 • Ympäristölupahakemus – Kurkvuoren moottoriajoneuvorata, Imatran Urheiluautoilijat ry, Imatra (20.09.2020 0:01)
 • Kutsu Myhkiäsuo II ojitustoimituksen loppukokoukseen 20.10.2020 Ruokolahdelle (17.09.2020 8:07)
 • Maa-aineslupapäätös (02.09.2020 7:00)
 • Kutsu Myhkiänsuo II ojitustoimituksen toimituskokoukseen 9.9.2020 Ruokolahden kunnantalon valtuusosaliin (19.08.2020 9:52)
 • Maa-aineslupahakemukset maa-ainestenottamiseen- Karjalan Betoni Oy, Änkilä, Rautjärvi (06.08.2020 8:00)
 • Maa-aineslupahakemus maa-ainesten ottamiseen – Mökkihuolto Dyster, Hauklappi, Ruokolahti (06.08.2020 0:01)
 • Meluilmoitus – Soran murskausta Parikkalan Niukkalassa (04.08.2020 0:01)
 • Meluilmoitus – soran murskausta Parikkalan Ristiharjulla (28.07.2020 0:01)
 • Meluilmoitus – soran murskausta Parikkalan Mustiinpohjassa (28.07.2020 0:01)
 • Nähtävillä oloajan muutos vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen. Ilmoituksenvarainen toiminta, eläinsuoja, kestokuivikepihatto (olemassa oleva) lypsykarjalle ja rakennettava kestokuivikepihatto nuorkarjalle sekä lantala, Lahdenkyläntie145, 59100 Parikkala (02.07.2020 8:00)
 • Lue kaikki kuulutukset

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu