Päätöksenteko

Imatran seudun ympäristölautakunta on Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai.

Vuoden 2020 kokouspäivät:

Tammikuu        ei pidetä
Helmikuu          18.2.2020
Maaliskuu         17.3.2020
Huhtikuu          21.4.2020
Toukokuu         19.5.2020
Kesäkuu            16.6.2020
Heinäkuu          ei kokousta
Elokuu               25.8.2020
Syyskuu             15.9.2020
Lokakuu            20.10.2020
Marraskuu        17.11.2020
Joulukuu           8.12.2020

Lautakunnan esittelijänä toimii vt. ympäristöjohtaja Arto Ahonen ja sihteerinä vt. terveysvalvonnan johtaja Jorma Korttinen.

Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kuntalain 140 §:n tarkoittamassa merkityksessä kokouksen jälkeisen viikon keskiviikkona klo 9:00 – 15:00 Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2. Jos nähtävillä olo päivä on pyhäpäivä tai muu siihen verrattava päivä, nähtävillä olo tapahtuu seuraavana työpäivänä. Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa myös internetissä.

Lautakunnan tekemät lupapäätökset on nähtävillä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, Virastokatu 2,  ja sekä toiminnan sijaintikunnan kunnantalolla. Kuulutus on nähtävillä myös Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla  ”Päätöksenteko – kuulutukset” .

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä seuraavan viikon tiistaina joko 21 päivää tai 37 päivää muutoksenhakuajasta riippuen Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Päätöksistä kuulutetaan Imatran kaupungin ja sopimuskuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus on nähtävillä myös Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla  ”Päätöksenteko – kuulutukset” .

Erityislakien mukaiset päätökset toimitetaan julkipanolistana Imatran kaupungin ilmoitustaululle seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 -15.00 ja päätökset ovat nähtävillä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Julkipanolistat toimitetaan myös sopimuskuntien ilmoitustaululle.

Lautakunnalle osoitetun postin voi lähettää osoitteeseen:
Imatran seudun ympäristölautakunta
Virastokatu 2,
55100 Imatra
ymparistotoimi@imatra.fi

 

Imatran seudun ympäristölautakunta

Varsinaiset jäsenet:
1. Arto Tikka, pj, SDP, Imatra
2. Sakari Paakkinen, vpj, KESK,  Parikkala (28.1.2019 alkaen)
3. Ritva Pohjola, VIHR,  Imatra
4. Aleksi Tikkanen, PS,  Imatra
5. Tea Ainoa, SDP, Ruokolahti
6. Saara Siitonen, SDP, Rautjärvi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
 1. Ilpo Ilves, SDP, Imatra
2. Anne Eerikäinen, KESK, Parikkala
3. Svetlana Ranta, KESK,  Imatra
4. Erkki Saukkonen, PS, Imatra
5. Eila Jäppinen, SDP,  Ruokolahti
6. Mikko Kyröläinen, SDP, Rautjärvi

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu