Päätöksenteko

Imatran seudun ympäristölautakunta on Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen.Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai.

Vuoden 2019 kokouspäivät:

Tammikuu        22.1.2019
Helmikuu          19.2.2019
Maaliskuu         19.3.2019
Huhtikuu          16.4.2019
Toukokuu         21.5.2019
Kesäkuu            11.6.2019
Heinäkuu          ei kokousta
Elokuu               27.8.2019
Syyskuu             17.9.2019
Lokakuu            22.10.2019 ( päivitetty muutos 3.10.2019)
Marraskuu        19.11.2019
Joulukuu           10.12.2019

Lautakunnan esittelijänä toimii vt. ympäristöjohtaja Anna-Maija Wikström ja sihteerinä ympäristötarkastaja Arto Ahonen.

Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kuntalain 140 §:n tarkoittamassa merkityksessä kokouksen jälkeisen viikon keskiviikkona klo 9:00 – 15:00 Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2. Jos nähtävillä olo päivä on pyhäpäivä tai muu siihen verrattava päivä, nähtävillä olo tapahtuu seuraavana työpäivänä. Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa myös internetissä.

Lautakunnan tekemät lupapäätökset on nähtävillä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, Virastokatu 2,  ja sekä toiminnan sijaintikunnan kunnantalolla. Kuulutus on nähtävillä myös Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla  ”Päätöksenteko – kuulutukset” .

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä seuraavan viikon tiistaina joko 21 päivää tai 37 päivää muutoksenhakuajasta riippuen Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Päätöksistä kuulutetaan Imatran kaupungin ja sopimuskuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus on nähtävillä myös Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla  ”Päätöksenteko – kuulutukset” .

Erityislakien mukaiset päätökset toimitetaan julkipanolistana Imatran kaupungin ilmoitustaululle seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 -15.00 ja päätökset ovat nähtävillä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Julkipanolistat toimitetaan myös sopimuskuntien ilmoitustaululle.

Lautakunnalle osoitetun postin voi lähettää osoitteeseen:
Imatran seudun ympäristölautakunta
Virastokatu 2,
55100 Imatra
ymparistotoimi@imatra.fi

 

Imatran seudun ympäristölautakunta

Varsinaiset jäsenet:
1. Arto Tikka, pj, SDP, Imatra
2. Sakari Paakkinen, vpj, KESK,  Parikkala (28.1.2019 alkaen)
3. Ritva Pohjola, VIHR,  Imatra
4. Aleksi Tikkanen, PS,  Imatra
5. Tea Ainoa, SDP, Ruokolahti
6. Saara Siitonen, SDP, Rautjärvi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
 1. Ilpo Ilves, SDP, Imatra
2. Anne Eerikäinen, KESK, Parikkala
3. Svetlana Ranta, KESK,  Imatra
4. Erkki Saukkonen, PS, Imatra
5. Eila Jäppinen, SDP,  Ruokolahti
6. Mikko Kyröläinen, SDP, Rautjärvi

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu
  • uimarannat

    uimarannat