Päätöksenteko

Imatran seudun ympäristölautakunta on Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen.Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai.

Vuoden 2018 kokouspäivät:

Tammikuu        16.1.2018
Helmikuu          20.2.2018
Maaliskuu         20.3.2018
Huhtikuu           17.4.2018
Toukokuu         15.5.2018
Kesäkuu            12.6.2018
Heinäkuu          ei kokousta
Elokuu               21.8.2018
Syyskuu             18.9.2018
Lokakuu            16.10.2018
Marraskuu        20.11.2018
Joulukuu           11.12.2018

Lautakunnan esittelijänä toimii vs. ympäristöjohtaja Anna-Maija Wikström ja sihteerinä hallintosihteeri Eija Siitonen.

Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kuntalain 140 §:n tarkoittamassa merkityksessä kokouksen jälkeisen viikon keskiviikkona klo 9:00 – 15:00 Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2. Jos nähtävillä olo päivä on pyhäpäivä tai muu siihen verrattava päivä, nähtävillä olo tapahtuu seuraavana työpäivänä. Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa myös internetissä.

Lautakunnan tekemät lupapäätökset on nähtävillä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, Virastokatu 2,  ja sekä toiminnan sijaintikunnan kunnantalolla. Kuulutus on nähtävillä myös Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla  ”Päätöksenteko – kuulutukset” .

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä seuraavan viikon tiistaina joko 21 päivää tai 37 päivää muutoksenhakuajasta riippuen Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Päätöksistä kuulutetaan Imatran kaupungin ja sopimuskuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus on nähtävillä myös Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla  ”Päätöksenteko – kuulutukset” .

Erityislakien mukaiset päätökset toimitetaan julkipanolistana Imatran kaupungin ilmoitustaululle seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 -15.00 ja päätökset ovat nähtävillä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Julkipanolistat toimitetaan myös sopimuskuntien ilmoitustaululle.

Lautakunnalle osoitetun postin voi lähettää osoitteeseen:
Imatran seudun ympäristölautakunta
Virastokatu 2,
55100 Imatra
ymparistotoimi@imatra.fi

 

Imatran seudun ympäristölautakunta

Varsinaiset jäsenet:
1. Arto Tikka, pj, SDP, Imatra
2. Kari Pekonen, vpj, KESK,  Parikkala
3. Ritva Pohjola, VIHR,  Imatra
4. Aleksi Tikkanen, PS,  Imatra
5. Tea Ainoa, SDP, Ruokolahti
6. Saara Siitonen, SDP, Rautjärvi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
 1. Ilpo Ilves, SDP, Imatra
2. Anne Eerikäinen, KESK, Parikkala
3. Svetlana Ranta, KESK,  Imatra
4. Erkki Saukkonen, PS, Imatra
5. Eila Jäppinen, SDP,  Ruokolahti
6. Mikko Kyröläinen, SDP, Rautjärvi

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu
  • Maakuntauudistus

    Maakuntauudistus