Päätöksenteko

Imatran seudun ympäristölautakunta on Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen.Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai.

Vuoden 2017 kokouspäivät:
Tammikuu (ei kokousta)
Helmikuu 21.2.2017
Maaliskuu 21.3.2017
Huhtikuu 18.4.2017
Toukokuu 16.5.2017 ja 30.5.2017
Kesäkuu (ei kokousta)
Heinäkuu (ei kokousta)
Elokuu 15.8.2017
Syyskuu 19.9.2017
Lokakuu 17.10.2017
Marraskuu 21.11.2017
Joulukuu 12.12.2017

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari ja sihteerinä hallintosihteeri Eija Siitonen.

Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kuntalain 63 §:n tarkoittamassa merkityksessä kokouksen jälkeisen viikon keskiviikkona virka-aikana kaupungintalolla asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2.

Jos nähtävilläolopäivä on pyhäpäivä tai muu siihen verrattava päivä, nähtävilläolo tapahtuu seuraavana työpäivänä.

Lautakunnan tekemät lupapäätökset ja erityislakien mukaiset määräykset julkipannaan Imatran kaupungin kaupungintalon ja ao. sijaintikunnan kunnantalon ilmoitustaululla lautakunnan kokousta seuraavan viikon keskiviikosta lähtien.

Viranhaltijapäätökset, jotka lautakunta on erillisellä päätöksellään siirtänyt, tai jotka erityislain perusteella kyseiselle viranhaltijalle kuuluvat, ovat nähtävillä virka-aikana kaupungintalolla asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2, päätöspäivää seuraavan viikon keskiviikkona ja sen sattuessa pyhäpäiväksi tai muuksi siihen verrattavaksi päiväksi ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Edellisen viikon viranhaltija päätöksistä kuulutetaan keskiviikosta lähtien asianomaisen kunnan ilmoitustaululla.

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa myös internetissä.

Lautakunnalle osoitetun postin voi lähettää osoitteeseen:
Imatran seudun ympäristölautakunta
Virastokatu 2,
55100 Imatra
ymparistotoimi@imatra.fi

 

Imatran seudun ympäristölautakunta 

Varsinaiset jäsenet:
1. Menna Tomi, pj, SDP, Imatra
2. Tikkanen Aleksi, PS, Imatra
3. Aineslahti Rauni, Kok, Imatra
4. Lensu-Saukkonen Helena, vpj, Kesk, Rautjärvi
5. Halonen Helli, SDP, Ruokolahti
6. Pekonen Kari, Kesk, Parikkala

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Hannukainen Seppo, SDP, Imatra
2. Montonen Jiri, PS, Imatra
3. Mäkelä Sari, Kok, Imatra
4. Lonka Taina, Kesk, Rautjärvi
5. Vertanen Jenna, SDP, Ruokolahti
6. Saukkonen Jouko, Kesk, Parikkala

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Uimarannat

  Uimarannat
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus