Päätöksenteko

Imatran seudun ympäristölautakunta on Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen.Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai.

Vuoden 2017 kokouspäivät:
Tammikuu (ei kokousta)
Helmikuu 21.2.2017
Maaliskuu 21.3.2017
Huhtikuu 18.4.2017
Toukokuu 16.5.2017 ja 30.5.2017
Kesäkuu (ei kokousta)
Heinäkuu (ei kokousta)
Elokuu 15.8.2017
Syyskuu 19.9.2017
Lokakuu 17.10.2017
Marraskuu 21.11.2017
Joulukuu 12.12.2017

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari ja sihteerinä hallintosihteeri Eija Siitonen.

Lautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kuntalain 140 §:n tarkoittamassa merkityksessä kokouksen jälkeisen viikon keskiviikkona klo 9:00 – 15:00 Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2. Jos nähtävillä olo päivä on pyhäpäivä tai muu siihen verrattava päivä, nähtävillä olo tapahtuu seuraavana työpäivänä. Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa myös internetissä.

Lautakunnan tekemät lupapäätökset on nähtävillä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa, Virastokatu 2,  ja sekä toiminnan sijaintikunnan kunnantalolla. Kuulutus on nähtävillä myös Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla  ”Päätöksenteko – kuulutukset” .

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä seuraavan viikon tiistaina joko 21 päivää tai 37 päivää muutoksenhakuajasta riippuen Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Päätöksistä kuulutetaan Imatran kaupungin ja sopimuskuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus on nähtävillä myös Imatran seudun ympäristötoimen nettisivuilla  ”Päätöksenteko – kuulutukset” .

Erityislakien mukaiset päätökset toimitetaan julkipanolistana Imatran kaupungin ilmoitustaululle seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 -15.00 ja päätökset ovat nähtävillä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Julkipanolistat toimitetaan myös sopimuskuntien ilmoitustaululle.

Lautakunnalle osoitetun postin voi lähettää osoitteeseen:
Imatran seudun ympäristölautakunta
Virastokatu 2,
55100 Imatra
ymparistotoimi@imatra.fi

 

Imatran seudun ympäristölautakunta 

Varsinaiset jäsenet:
1. Arto Tikka, pj, SDP, Imatra
2. Kari Pekonen, vpj, KESK,  Parikkala
3. Ritva Pohjola, VIHR,  Imatra
4. Aleksi Tikkanen, PS,  Imatra
5. Tea Ainoa, SDP, Ruokolahti
6. Saara Siitonen, SDP, Rautjärvi

Henkilökohtaiset varajäsenet:
 1. Ilpo Ilves, SDP, Imatra
2. Anne Eerikäinen, KESK, Parikkala
3. Svetlana Ranta, VIHR,  Imatra
4. Erkki Saukkonen, PS, Imatra
5. Eila Jäppinen, SDP,  Ruokolahti
6. Mikko Kyröläinen, SDP, Rautjärvi

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Uimarannat

  Uimarannat
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus