Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Nyt on hyvä aika torjua vieraslajeja!

  Vieraslajit ovat luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle levinneitä eliölajeja, kuten kasveja, riistaeläimiä tai tuholaisia. Haitallisiksi vieraslajeiksi kutsutaan lajeja, jotka kilpailevat alkuperäisen lajiston kanssa aiheuttaen alkuperäislajien häviämistä tai muuta selkeää haittaa ekosysteemeille. Ekologisten haittojen lisäksi niistä voi aiheutua terveydellisiä, esteettisiä ja taloudellisia haittoja ja ne voivat haitata myös luonnon virkistyskäyttöä.

  Jotta vieraslajien leviäminen saadaan pysäytettyä ja uusien haittalajien saapuminen estettyä, tulee meidän kaikkien toimia aktiivisesti. Vieraslajien hävittämiseksi tarvitaan siis paljon valppaita silmiä ja ahkeria talkoolaisia.

  Tänä vuonna kesä tuli aikaisin ja nyt on aika hävittää haitallisia vieraskasveja. Imatran seudun ympäristötoimen alueella erityisesti jättiukonputki sekä jättipalsami ovat verraten yleisiä ja viime aikoina myös jättitatar on yleistynyt. Lupiineja esiintyy ainakin teiden varsilla.

  Jättiputkien osalta vieraslaji lainsäädäntö velvoittaa maanomistajaa ja tontinomistajaa hävittämään jättiputket alueeltaan.

  Tutustu vieraslajeihin ja anna oma panoksesi niiden torjumiseksi!

  Lisätietoa vieraslajeista löytyy mm. Vieraslajit.fi -portaalista sekä Puutarhan haitalliset vieraslajit -esitteestä .

  Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy lajittelun ABC -sivulta löydät lajikohtaiset hävittämisohjeet.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu