Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Meluvalvonta vuonna 2017

  Ihmisille ja luonnolle haitallisen melun torjunta on yksi tärkeä osa ympäristönsuojelua. Epämiellyttäväksi koettavaa ääntä eli melua tulee esim. liikenteestä, teollisuuslaitoksista, ampumaradoista, rakentamisesta tai erilaisista tapahtumista.

  Tärkeintä on pyrkiä ehkäisemään melua ennakolta esim. sijoittamalla meluavat toiminnot riittävän etäälle asutuksesta tai erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Aina tähän ei kuitenkaan päästä ja silloin meluhaittaa pyritään kohtuullistamaan esim. toiminta-aikoja rajoittamalla.

  Imatran seudun ympäristötoimi valvoo melua koskevien säännösten noudattamista tekemällä meluvalituksiin tai ympäristölupiin ja -ilmoituksiin liittyviä tarkastuksia. Lisäksi tilapäisille erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttaville toiminnoille on käytössä ilmoitusmenettely, jonka avulla esim. ulkoilmakonserttien tai rakennustöiden meluhaittoja pystytään ehkäisemään ja valvomaan.

  Vuoden 2017 aikana Imatran seudun ympäristötoimi teki 21 meluvalvontaa sisältävää tarkastusta ja käsitteli 18 meluilmoitusta.

  Tarkemmin meluntorjunnasta ja -valvonnasta voit lukea tästä: http://www.imatranseudunymparistotoimi.fi/palvelut/meluntorjunta/.

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu