Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-aineslupapäätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan
  maa-aineslain (555/1981) mukaisen päätöksen:

  19.5.2020 § 38
  Maa-aineslupapäätös, Metsäyhtymä Rautio Onni ja
  Rautio Eino, Ruokolahti

  Päätös on nähtävillä 27.5. – 3.7.2020 Imatran seudun
  ympäristötoimen internetsivuilla osoitteessa:
  www.imatranseudunymparistotoimi.fi

  Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-
  oikeudelta viimeistään 3.7.2020 mennessä ennen virka-ajan
  päättymistä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran
  kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu