Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Toimintakatsaus 2013 – 2016

  Toimintakatsaus 2013 – 2016
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-aineslupapäätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain (555/1981)
  mukaisen päätöksen:

  18.9.2018 § 81
  Maa-aineslupahakemus, V-P Toiviainen Oy, Kuoppamäki, Ruokolahti

  Päätös löytyy Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilta osoitteesta:
  www.imatranseudunymparistotoimi.fi

  Päätös on myös nähtävillä 26.9. – 26.10.2018 Imatran kaupungintalon
  asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra, maanantaista perjantaihin
  klo 9.00-15.00 sekä toiminnan sijaintikunnan kunnantalolla.

  Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään 26.10.2018 mennessä.
  Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus