Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-aineslupapäätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain
  (555/1981) mukaisen päätöksen:
  20.10.2020 § 79
  Maa-aineslupapäätös, Mökkihuolto Dyster, Ruokolahti
  Päätös on nähtävillä 28.10. – 4.12.2020 Imatran seudun ympäristötoimen
  internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi
  Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään
  4.12.2020 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen saa
  tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu