Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-aineslupapäätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan
  maa-aineslain (555/1981) mukaisen päätöksen:

  25.8.2020 § 62
  Maa-aineslupapäätös, Määttä Lauri, Ruokolahti

  Päätös on nähtävillä 2.9. – 9.10.2020 Imatran seudun ympäristötoimen
  internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

  Päätökseen voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta
  viimeistään 9.10.2020 mennessä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa
  Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu