Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan
  maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014)
  mukaisen päätöksen:

  16.6.2020 § 52
  Maa-aines- ja ympäristölupapäätös kiviaineksen ottamiseen,
  louhintaan ja
  murskaukseen sekä jäteasfaltin käsittelyyn,
  Pertti Siitonen Oy, Tarnala, Parikkala

  Päätös on nähtävillä 24.6. – 31.7.2020 Imatran seudun ympäristötoimen
  internetsivuilla osoitteessa: www.imatranseudunymparistotoimi.fi

  Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään
  31.7.2020 mennessä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusosoituksen
  saa tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu