Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavan maa-aineslain
  (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen päätöksen:
  22.10.2019 § 87
  Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, tila Yrjölä (700-490-7-171),
  Ruokolahti

  Päätös löytyy Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilta osoitteesta:
  www.imatranseudunymparistotoimi.fi
  Päätös on myös nähtävillä 30.10. – 29.11.2019 Imatran kaupungintalon
  asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra, maanantaista
  perjantaihin klo 9.00-15.00 sekä toiminnan sijaintikunnan kunnantalolla.
  Päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään
  29.11.2019 mennessä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran kaupungin
  asiakaspalvelusta, puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • uimarannat

  uimarannat