Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen – Pertti Siitonen Oy, Tarnala, Parikkala

  Pertti Siitonen Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kiviaineksen ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen Parikkalan Tarnalan kylässä tilalla Linnamäki (580-425-81-1). Ottamisalueen pinta-ala on 3 ha. Arvioitu kiviaineksen ottamismäärä on 100.000 k-m3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Alueella on ollut aiempaa kiviaineksen ottoa.

  Hakemus on nähtävillä 22.4. – 29.5.2020 arkisin klo 9.00 – 15.00 Imatran kaupungintalon asiakaspalvelussa osoitteessa Virastokatu 2, 55100 Imatra, ja Parikkalan kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.parikkala.fi

  Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Arto Ahonen, puh. 020 617 4392.

  Jokaisella on oikeus esittää asiasta mielipiteensä ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat tehdä muistutuksen. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa 29.5.2020 klo 15.00 mennessä Imatran seudun ympäristöviranomaiselle osoitteeseen Virastokatu 2, 55100 Imatra, tai sähköpostilla osoitteeseen ymparistotoimi@imatra.fi

  Imatralla 22.4.2020

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu