Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Toimintakatsaus 2013 – 2016

  Toimintakatsaus 2013 – 2016
 • Facebook

  Facebook
 • Lupapäätökset

  Imatran seudun ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset:

  Ympäristönsuojelulaki (527/2014):
  20.11.2018 § 101
  Ympäristölupapäätös, motocross-pyörien ja mönkijöiden harjoittelualue
  ja  -rata,
  Imatran Motocross r.y., Imatra

  Yhtenäislupapäätös; maa-aineslaki (555/1981) ja ympäristönsuojelulaki (527/2014):
  20.11.2018 § 103
  Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, kiviaineksen ottaminen ja murskaus,
  YIT Infra Oy, Saarlampi, Imatra

  Päätökset löytyvät Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilta osoitteesta:
  www.imatranseudunymparistotoimi.fi
  Päätökset ovat myös nähtävillä 28.11. – 28.12.2018 Imatran kaupungintalon
  asiakaspalvelussa, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra, maanantaista perjantaihin
  klo 9-15.
  Päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 28.12.2018
  mennessä. Valitusosoituksen saa tarvittaessa Imatran kaupungin asiakaspalvelusta,
  puh. 020 617 4323.

  IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu
 • Maakuntauudistus

  Maakuntauudistus