Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Kalasta hyödyksi -hanke on käynnistynyt

  Kalasta hyödyksi -hankkeessa tavoitellaan Pien-Rautjärven kunnostuksen osana tehtävän tehokalastuksen särkikalasaaliin monipuolisempaa hyötykäyttöä.  Tavoitteena on luoda pitkän aikavälin yritystoimintaa, jossa vähäarvoista särkikalaa jalostetaan arvokkaampaan muotoon.

  Pien-Rautjärvi on maatalousmaiden ympäröimä rehevä järvi Parikkalan Saarella. Sen valuma-alue on mainittu Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016–2021 maatalouden vesiensuojelun painopistealueeksi. Ekologiselta laatuluokitukseltaan järven veden tila on vain välttävä ja järvessä on suuri särkikalakanta. Osa järvestä, mm. Pohjanranta, kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen linnustonsa takia. Järvi on saanut nimensä siitä nostetusta järvimalmista. Rautapitoisuudet ovat edelleen korkeat mm. Pohjanrantaan laskevassa Sulkkumaanojassa.

  Järvi sijaitsee Hiitolanjoen valuma-alueella. Järven vedenpintaa on laskettu vuosina 1835–1838 ja 1917–1925, jotta alueella on saatu ravinteikkaita rantalietteitä viljelykäyttöön. Järvi on nykyisin kolmessa eri osassa: pohjoisin osa on Pohjanranta, joka laskee lähes umpeenkasvaneen Huutosalmen kautta varsinaiseen isoon Pien-Rautjärveen. Tämä laskee edelleen Riionsalmen kanavan kautta järven eteläosaan, pienempään Pien-Rautjärveen. Eteläinen Pien-Rautjärvi laskee Myllyjoen kautta itärajalla sijaitsevaan Ylä-Tyrjän järveen, josta vedet johtuvat edelleen Tyrjänjärveen ja Joensuunjoen kautta Simpelejärveen.

  Kalasta hyödyksi -hanke toteutetaan vuosina 2018–2019 ja siinä tavoitellaan järven kunnostuksessa saatavan kalamassan nykyistä parempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä. Kaloja voitaisiin hyödyntää ihmisravintona ja lemmikkieläinruokana paljon nykyistä paremmin. Mahdollisia menetelmiä ovat hapotus, kuivaus, pakastus ym. jalostus ja käsittely. Pienimpiä kaloja voi hyödyntää myös rehuna tuotantoeläimille ja maanparannusaineena. Kalamassaa voidaan hankkeessa vastaanottaa muiltakin alueen järviltä.

  Hankkeessa tehdään myös vesikasvillisuusniittoa, ja kehitetään sekä edistetään niittojätteen hyödyntämistä maanparannusaineena pelloilla (kompostointikokeet kalamassan kanssa). Järven valuma-alueelle tehdään laskeutusaltaiden yleissuunnitelma.

  Tavoitteena on aktivoida maatalousyrittäjiä ja muuta maaseudun yritystoimintaa ja luoda pitkän tähtäimen yritystoimintaa vähäarvoisen kalan hyödyntämisessä arvokkaampaan muotoon. Tavoitteena on toiminta, josta voidaan ottaa mallia myös muualla Etelä-Karjalassa ja koko Suomessa.

  Kun biomassaan sitoutuneita ravinteita poistetaan vedestä, parannetaan samalla Pien-Rautjärven vedenlaatua ja linnustollista arvoa. Parhaimmillaan hanke edistää ja tukee myös Parikkalan luonto- ja kalastusmatkailua. Hankkeessa annetaan vesiensuojeluneuvontaa maatalousyrittäjille ja tavoitellaan sitä, että järven valuma-alueelle saadaan pitkällä tähtäimellä lisää kosteikkoja, laskeutusaltaita, suojavyöhykkeitä sekä muita vesienhoidon puskurialueita.

  Hankkeessa halutaan siis yhdistää teho- ja hoitokalastuksen kalasaaliiden hyödyntäminen ja järven kunnostus. Näin saadaan ravintoa ihmisille ja eläimille sekä pellonparannusainetta. Samalla järven vesilintujen elinolot kohenevat.

  Lisätietoja: hankevetäjä Salla Taskinen, p. 040 186 4894, salla.taskinen@imatra.fi

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu