Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Jätevesien käsittely haja-asutusalueen kiinteistöillä

  Ensiviikolla 6.5 – 12.5.2019 vietetään valtakunnallista jätevesiviikkoa.  Joten muistutukseksi seuraavaa;

  Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutospykälät koskien jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla muuttuivat 3.4.2017.

  Asetuksen mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa 31.10.2019 mennessä, jos

  – rakennus sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai vedenhankinnan käytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella

  – poiketa voi jos jätevesien määrä huomattavan pieni tai kustannukset ovat kohtuuttomat kiinteistön omistajalle

  Muiden kiinteistöjen osalta jätevesijärjestelmän kunnostaminen tulee tehdä seuraavan suuren remontin yhteydessä (ei määräaikaa).

  Jätevesijärjestelmän kunnostamiseen tarvitaan useasti toimenpidelupa, jonka saa kunnan rakennustarkastajalta. Lupahakemukseen tulee liittää suunnitelma jätevesien käsittelystä.

  Jätevesineuvontaa saa Imatran seudulla kesäaikana 2019 Jässi-hankkeelta projektipäällikkö/jätevesineuvoja Jari Kurjoselta puh. 045 112 9441 ja myöhemmin aloittavalta toiselta neuvojalta http://www.jatevesihanke.fi/imatra/etusivu/

  Lisätietoa kiinteistön jätevesienkäsittelystä 

  Tietoja jätevesiasiasta saa myös ympäristötoimesta Merja Kaksoselta puh. 020 617 4302 tai merja.kaksonen@imatra.fi tai asiakaspalvelu puh. 020 6174302 tai ymparistotoimi@imatra.fi

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu