Imatra - Rautjrvi - Ruokolahti - Parikkala
 • Facebook

  Facebook
 • Imatran seudun lähdekaivojen veden laatua ei enää tutkita

  Imatran seudun ympäristötoimi otti aiemmin näytteitä muutamista Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan lähdevesistä. Kesästä 2020 alkaen näytteitä ei enää ole ollut resurssisyistä johtuen mahdollista ottaa.

  Vuosien saatossa lähdevesien mikrobiologinen laatu on vaihdellut ja välillä on jouduttu antamaan keittokehotuksia. Lähteissä pohjavesi on maan pinnalla ja maakerrokset eivät suojaa vettä, joten veden laatu voi vaihdella nopeasti ja vesi voi likaantua esimerkiksi rankkasateesta johtuen. Lähdekaivojen rakenteet eivät välttämättä aina ole tiiviitä, joten kaivoon voi myös päästä sammakoita ja pienjyrsijöitä, jotka voivat kuoltuaan pilata veden laadun.

  Huonokuntoinen lähdekaivo

 • Eläinlääkäripäivitystys

  Eläinlääkäripäivitystys
 • Ilmanlaatu

  Ilmanlaatu