Yhdessä Simpelenjärven puolesta -hanke 2010-2012

Yhdessä Simpelejärven puolesta -hankkeessa oli päätarkoituksena vähentää Parikkalassa ja Rautjärvellä sijaitsevien Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueelta tulevaa maatalouden ja metsätalouden kuormitusta. Maatalouspuolen kosteikkosuunnitelmia tehtiin yksityisille ja yhdistyksille yhteensä kuusi kappaletta. Metsätalouden käyttöön valmistui metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma. Myös Simpelejärveen johdettavia hulevesien alustava käsittelysuunnitelma tehtiin nykyisen S-Marketin reunalle. Järven kunnostustoimina tehtiin hoitokalastusta ja vesikasvillisuuden niittoa useassa eri kohteessa, myös Kivijärvellä. Hankkeen tukijoina olivat mm. Parikkalan ja Rautjärven kunnat ja monet yksityiset tahot. Kiitos kaikille hankkeeseen jollakin tavoin osallistuneille!

Parikkalan hulevesiselvitys
Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma
Hankkeen tulokset pähkinänkuoressa
LOPPURAPORTTI
Selvitys Simpelejärven kuormituksesta, vedenlaadun muutoksista ja järveen liittyvistä hankkeista_ 2009


Simpelejärveä ja Kivijärveä koskevia muita julkaisuja
ProAgria ry on tehnyt Simpelejärven valuma-alueelle maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman v. 2010, jossa on esitetty useita mahdollisia kosteikkopaikkoja Parikkalaan.

Simpelejärvi Siistiksi 2006–2007 Loppuraportti

 

 

 

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu