Suurjärvi-hanke 2020

Ruokolahden ja Puumalan rajalle sijaitsevan Suurjärven valuma-alueelle laadittiin metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma keväällä 2020. Se toteutettiin yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen, Etelä-Savon ELY-keskuksen, Tornator Oyj:n, UMP Metsän ja paikallisten asukkaiden kanssa. Suunnitelman laati Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. Jatkotoimenpiteinä esitetään pohjapatosarjoja Suurjärveen laskevaan kahteen ojaan.

Suurjärven metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma 2020
Liite 1 Suurjärven maastohavainnot
Liite 2 Suurjärven toimenpide-ehdotukset

Suurjärven vesiensuojelun kehittämishankkeen loppuraportti 2020

  • Eläinlääkäripäivitystys

    Eläinlääkäripäivitystys
  • Ilmanlaatu

    Ilmanlaatu